Upplands Väsby - Forenklet prosess for forretningsplaner

Upplands Väsby kommune
Skrevet av
Maria Svanberg
Lesetid
1 min

For å sikre og tydeliggjøre styringen fra kommunestyret samt tydeliggjøre prioriteringer og sette fokus på resultat, valgte kommunen i 2010 å ta i bruk Stratsys for virksomhetsstyring og resultatoppfølging for hele kommunekonsernet.

Tydelig målbilde

Fra å ha hatt rundt hundre overordnede mål, jobber kommunen i dag med 10 mål som er gruppert i fire perspektiver; kunde, samfunn & miljø, medarbeidere; samt økonomi. Kommuneovergripende mål og nøkkeltall knyttes deretter til respektive perspektiv. Måloppfyllelsen følges opp ved hjelp av nøkkeltall som måler kvalitet og effektivitet med tydelig fokus på resultat. Ved å tydelig visualisere den «røde tråden» i Stratsys fra perspektiv til KF-mål og nøkkeltall, via en logisk målnedbryting, skapes en økt forståelse og engasjement for virksomheten på samtlige nivåer.

Forenklet prosess for forretningsplaner

I stedet for å skrive forretningsplanene i ulike dokumenter; for å så sammenstille dem innad i kommunen, skrives de nå direkte inn i Stratsys og summeres opp mot en felles strategisk plan for hele kommunen. Ved å digitalisere alle faser av prosessen fra strategi og virksomhetsstyring til rapportering og analyse, frigjøres det i stedet tid til å fokusere på resultater og forbedringsområder.

Kvalitet og miljø

Upplands Väsby er en kommune med sterkt miljøfokus og den første kommunen i Sverige som har fått hele kommunekonsernet miljøsertifisert. For å få en helhetlig styring som gir maksimal kundenytte i dag og i fremtiden basert på tilgjengelige ressurser, har Upplands Väsby valgt å integrere sitt kvalitetsarbeid og miljøstyringssystem (ISO 14001) i Stratsys. For 2011 har kommunen satt tre overordnede miljømål innenfor områdene energiforbruk, innkjøp og avfall. Disse målene knyttes opp mot målstyringen og brytes om nødvendig ned i detaljerte miljømål som er målbare.

Kundenytte

Stratsys sine verktøy har hjulpet oss med å strukturere og visualisere vårt interne styringssystem, som foruten målstyring også omfatter kommunens kvalitetsarbeid, miljøstyringssystemet og omverdensanalyse", sier Inger Cronlund, kvalitetsstrateg i kommunen, og fortsetter: "Gjennom visualisering av den 'røde tråden' i Stratsys blir styringssystemet begripelig. Formålet er å ha en helhetlig styringsprosess for virksomhetsstyring og oppfølging, og ved at både planlegging og oppfølging skjer i ett system spares det mye tid for sjefer og medarbeidere.