Slik forbedret Statistiska centralbyrån virksomhetsoppfølgingen sin

SCB
Skrevet av
Maria Svanberg
Lesetid
1 min

Med et klart bilde av hvordan virksomhetens risikoer og mål henger sammen, og en enhetlig prosess for systematisk risikostyring, lever Statistiska centralbyrån (SCB) opp til kravene som FISK stiller til virksomheten.

 

SCB sin prosess for planlegging og oppfølging innebar blant annet at rapporter i Word- og Excel-format ble samlet inn fra de ulike avdelingene. Det var ofte ganske omfattende beskrivelser og det var vanskelig å få oversikt og sile ut det som utgjorde problemer som måtte fikses. Det var opprinnelsen til at de begynte å lete etter et verktøy som kunne støtte prosessen.

 

Vi så ikke skogen for alle trærne når det gjaldt virksomhetsoppfølgingen, sier Åsa Trankvill, Virksomhetskontrollør i SCB.

 

Da kravene i FISK, forskrift (2007:603) om intern styring og kontroll ble innført, kom systematisk risikostyring på alle nivåer opp på agendaen, hvilket også stilte krav til enhetlig dokumentasjon i hele organisasjonen.

 

Det var nå mange flere som skulle jobbe aktivt med å gjennomføre risikoanalyser, og de skulle dokumenteres og følges opp på en felles måte. Dette krevde en foredling og forenkling av metoden, forteller Åsa.

 

Stratsys har hatt stor betydning for SCB sin planleggingsprosess og hvordan organisasjonen jobber med koblingen mellom langsiktige og ettårige mål. Helt ned til enhetenes egen planlegging. Stratsys visualiserer også sammenhengen mellom risikoer og mål på en veldig tydelig måte og det er blitt lettere å formidle til medarbeidere, mener Åsa.

 

Stratsys gjør at det blir lettere å få oversikt og å fokusere på det som er viktig å fikse. Tydelig dokumentasjon gjør det lettere å sette fingeren på problemene slik at vi kan rette dem i tide. Røde aktiviteter i handlingsplanene og kritiske risikoer er fokus i oppfølgingen.”

”Verktøyet er veldig fleksibelt og vi har bygget styringsmodellene våre slik at det passer behovene våre og det er enkelt å endre når behovene endres”, avslutter Åsa.