Slik håndterer Hallands sykehus mangelen på sykepleiere med Stratsys

Region Halland Hallands sykehus
Skrevet av
Maria Svanberg
Lesetid
2 min

En stor utfordring som sykehus rundt om i landet står overfor i dag er mangelen på sykepleiere. I Halland regionen og ved Hallands sykehus har Stratsys blitt brukt for å forsøke å komme til bunns i problemet. I dette kundecaset forteller Per Johansson, virksomhetskontrollør ved Hallands sykehus, om deres reise med Stratsys.

Utfordringen – mangel på sykepleiere

Hallands sykehus er en del av Halland-regionen, de har 3800 ansatte mens regionen har totalt 8000. Totalt har de i dag rundt 850 brukere i Stratsys. Per forteller at deres store utfordring er å få til å levere alle tjenester til innbyggere med de ressursene og det personalet som er tilgjengelig.

– En stor utfordring har vært sykepleiermangelen som både vi og resten av landets helsevesen har slitt med de siste årene, forteller Per. De fleste fylkeskommunene sliter for tiden med problemet at mange sykepleiere velger å flykte fra helsevesenet.

Løsningen – å komme ned på detaljnivå

– Vi har satt opp en indikator i Stratsys for å undersøke hva som faktisk skjer og hva problemet faktisk er basert på, forteller Per. Vi ser på hvor mange ansatte vi har i gjennomsnitt over tid, hvor mange som slutter og hvor mange vi rekrutterer. Stratsys har fremfor alt hjulpet oss med å gjøre denne typen felles fakta tilgjengelig i virksomheten, noe som har økt åpenheten.

Per forklarer at hvis man ser på fakta, er det ikke flere sykepleiere som slutter i dag sammenlignet med tidligere. Problemet viste seg i stedet å være at de hadde mistet rekrutteringskraften sin – og det er en utfordring som krever helt andre tiltak. Han mener at det å kunne bruke Stratsys som et dedikert verktøy for ledelse- og styring, en plattform som støtter ledergruppens arbeid for å møte utfordringen, har hjulpet.

– Jeg setter pris på enkelheten i verktøyet, det er lett å bruke og det var enkelt å overføre vår gamle prosess fra Office-pakken til Stratsys, forteller Per. Min mest positive erfaring har faktisk vært at det gikk såpass greit å overføre min gamle måte å jobbe på til Stratsys. Verktøyet er bedre enn det vi brukte tidligere, så vi har muligheten til å skalere opp ytterligere. Nå kan vi komme ned på enhetsnivå i organisasjonen, tidligere kunne vi bare komme ned på klinikknivå. Dette gjør at vi kan jobbe mer detaljert med den informasjonen vi trenger.

Et verktøy for tillitsbasert styring

– Åpenhet er en forutsetning for tillit, så vel som tydelighet og dialog, mener Per. Derfor fungerer en plattform som Stratsys godt for nettopp tillitsbasert styring. Det er fritt frem for alle å se alle deler av forretningsplanen og man får den åpenheten som det er behov for. Tilbakemeldingene vi har fått etter vi innførte Stratsys har vært veldig, veldig positive på tvers av organisasjonen. Alle virker fornøyde med støtten som Stratsys gir.

Det beste med verktøyet er at det er lett å gjøre ting riktig. Jo mindre ulike arbeidsmetoder det finnes innad i organisasjonen, desto enklere er det, mener han.