Sörmland-region - bedre kvalitet i planleggings- og oppfølgingsarbeidet

Region Sörmland
Skrevet av
Maria Svanberg
Lesetid
1 min

Ved hjelp av Stratsys har Sörmland-regionen effektivisert virksomhetsstyringen sin og samlet alle styrende dokumenter på ett og samme sted.

 

I begynnelsen var det kun én av regionens mindre administrasjoner som jobbet i verktøyet. I 2009 ble det besluttet å implementere verktøyet i hele regionen. Målet var at hele Sörmland-regionen skulle jobbe i en enhetlig struktur og en felles prosess.

"Vi så en mangel ved at vi ikke jobbet i en felles struktur og derfor jobbet veldig ineffektivt. Dette resulterte i utydelighet i vår mål- og virksomhetsstyring," sier Nicholas Prigorowsky, finansdirektør i DLL og systemeier i Stratsys.


Siden implementeringen startet har Sörmland-regionen fortsatt å jobbe hardt for å utvikle og finpusse planleggings- og oppfølgingsprosessene. Indikatorer er noe hele organisasjonen har jobbet for å kvalitetssikre. En annen del av arbeidet har vært å forbedre anvisninger rundt prosessene, hvilket har ført til at det er blitt tydeligere hvilken informasjon som forventes i oppfølgingen, noe som har gitt en økt kvalitet og enhetlighet i innholdet.

"Med Stratsys har vi fått en bedre kvalitet i våre planer og oppfølging. Det har også gitt et større engasjement internt rundt målarbeidet, der det nå er tydelig hvilke mål hele regionen jobber mot. Tidsbesparende i form av at alt materiale samles på ett og samme sted."


Engasjementet som Nicholas nevner synes rundt om i hele virksomheten, der flere virksomhetssjefer også har engasjert sine enhetssjefer til å rapportere i verktøyet, noe som skjer fullstendig på frivillig basis.

"Hele organisasjonen jobber nå i Stratsys og den er også introdusert i bedriftskonsernet. Man gjør forretningsplanene og oppfølgingsrapportene sine enkelt og strukturert i verktøyet», fortsetter Nicholas Prigorowsky.


Sörmland-regionen planlegger å fortsette å utvikle både arbeidsmetoder og verktøy kontinuerlig også fremover. Neste opp er foredling av rapportene og deres utseende og innhold, samt ytterligere finsliping av indikatorene. Denne gangen er det fokus på diagrammer og dermed å kunne presentere resultater visuelt. Ytterligere steg som Sörmland-regionen ser fremover er automatisk overføring av utfallsverdiene slik at virksomheten kan fokusere enda mer på å analysere resultatene i stedet for å lete etter utfallsdata.
 
Nicholas Prigorowsky forteller også at de har utvidet arbeidet i Stratsys til å gjelde flere deler enn bare forretningsplanen. I verktøyet håndteres blant annet oppfølging av behandlingsvalg og miljøplanen.

 

"Utvidede bruksområder planlegges selvfølgelig kontinuerlig da Stratsys er et meget kraftig verktøy med en mengde av forskjellige bruksområder. Vi er ekstremt fornøyde med samarbeidet vårt med Stratsys; som har vist en god forståelse for virksomheten vår og en vilje til å hjelpe oss med å oppfylle behovene våre," avslutter Nicholas Prigorowsky.