Økt engasjement og effektivitet for Älvkarleby kommune

Älvkarleby kommune
Skrevet av
Maria Svanberg
Lesetid
1 min

Hvordan kan Stratsys effektivisere arbeidslivet og øke engasjementet for virksomheten din? Det forteller Anna-Karin Karlsson, tidligere kommunalsjef for Älvkarleby, i dette kundeintervjuet. Hun forteller også om samarbeidet med Stratsys og hva det har betydd for dem.

Å slippe dobbeltarbeid og øke engasjement har tidligere vært noen av Älvkarleby kommunes utfordringer. Etter implementeringen av Stratsys har de fått en felles struktur, økt oversikt og redusert manuell pålogging. Arbeidet innad i virksomheten har blitt effektivisert og å måtte skrive om samme tekst flere ganger er ikke lenger et problem.

I dette kundeintervjuet får du høre mer om hvordan Älvkarleby kommunes arbeid har endret seg siden de begynte å bruke Stratsys

.