Ny ledelsesfilosofi for Dals Eds kommune ved hjelp av Stratsys

Dals Eds kommune
Skrevet av
Maria Svanberg

Hvordan kan man implementere en helt ny ledelsesfilosofi ved hjelp av Stratsys? Det får du vite mer om i dette kundeintervjuet hvor Lars Hustoft, økonomisjef i Dals Eds kommune, forteller om deres arbeid med Stratsys.

Dals Eds kommune har vært kunde hos Stratsys i 10 år og styrt planleggingen og oppfølgingen sin i verktøyet. I 2018 startet de et internt endringsarbeid hvor de ønsket å fokusere på effekten av det virksomheten gjør, fremfor å fokusere på å måle og beskrive alle aktiviteter. Målet var å implementere en ny styringsmodell, få orden på prosessene og samle all informasjon på én plattform.

I dette kundeintervjuet får du et innblikk i hvordan Dals Eds kommunes nye ledelsesfilosofi kunne implementeres ved hjelp av Stratsys og hva slags resultater det har gitt.