Tydeligere planleggings-, oppfølgings- og rapporteringsprosess

Hofors Kommune
Skrevet av
Maria Svanberg
Lesetid
2 min

Siden 2009 har Hofors kommune brukt Stratsys som IT-støtte for den kommunale styringen. I 2012 ble det startet et prosjekt for å også håndtere det systematiske kvalitetsarbeidet i verktøyet. I henhold til den svenske skoleloven skal kommuner drive et systematisk kvalitetsarbeid med mål om å oppfylle de nasjonale målene i opplæringen.

 

Barne- og utdanningsnemnden i kommunen hadde behov for IT-støtte som tok hensyn til både kommunens og de nasjonale målene; samt oppfylte kravene til systematisk kvalitetsarbeid innad i skolen. Ettersom skolen i de fleste kommuner anser den nasjonale styringen som viktigere enn den kommunale, da denne blant annet omhandler kvaliteten på utdanningen, tar de fleste til seg den nasjonale styringen bedre enn den kommunale. Dette ønsket Hofors kommune å unngå og valgte derfor å sette i gang et prosjekt for å tilfredsstille barne- og utdanningsnemndens ønsker om å kunne jobbe med både den kommunale og nasjonale styringen simultant i verktøyet Stratsys.

Prosjektet ble startet høsten 2012 og i februar 2013 ble det lansert en ny styringsmodell for rektorer og barnehagesjefer der de kan se både de nasjonale og de kommunespesifikke målene i en og samme visning. De nasjonale målene hentes fra læreplanen og de kommunespesifikke fra kommunens forretningsplan, og en rød tråd visualiserer hvordan disse henger sammen. I verktøyet kan en rektor nå raskt få oversikt over målene og skape en arbeidsplan for sin organisasjon der man ser hvilke mål man skal prioritere; samt bryte dem ned i nøkkeltall og aktiviteter. Brukere kan også følge med på arbeidet til andre enheter, hvilket muliggjør økt samarbeid innenfor kommunens skoler. Å identifisere og fremheve vellykkede eksempler som kan spres til andre skoler blir dermed enklere.

 

"Med Stratsys har nå hele Hofors kommune fått en enklere, mer transparent og effektiv måte å jobbe med virksomhetsstyringen på. Men fremfor alt kan vi i Barne- og utdanningsnemnden nå jobbe med styringen ut ifra både de kommunale og nasjonale målene, i én og samme plattform. Det skaper veldig gode synergieffekter for alle oss i kommunen», sier Anders Bjerned, rektor og prosessansvarlig for oppsettet i Stratsys i Hofors kommune.

 

For de sentrale delene i Hofors kommune har Barne- og opplæringsnemndens bruk av Stratsys i virksomhetsstyringen skapt verdi i og med at virksomhetene nå kan ta til seg den kommunale styringen på en mye bedre måte og at de kan presentere et helhetlig kart over hele arbeidet som utføres, både for kommunen og i henhold til de nasjonale styringsdokumentene.

 

"Ved hjelp av Stratsys vil vi i Barne- og utdanningsnemnden også kunne redusere antall arbeidstimer i planleggings-, oppfølgings- og rapporteringsprosessen. Stratsys gir oss nå det verktøyet vi trengte, vi har nå den oversikten og kontrollen vi søkte etter», avslutter Anders Bjerned.