Presenterbart, intuitivt og enkelt når Göteborg by implementerer Stratsys

Göteborg by
Skrevet av
Maria Svanberg
Lesetid
1 min

Forbedret beslutningsgrunnlag, redusert administrasjon og forenklet bruk av systemet var noen av målene da Göteborg by implementerte Stratsys. Her forteller Thomas Larsson Paun og Viktor Graf fra Göteborg by hvilke effekter Stratsys har hatt på organisasjonens arbeid.

Bakgrunn

Da det var på tide å skaffe ny systemstøtte, gjorde Göteborg by et solid forarbeid for å legge forholdene best mulig til rette. Til slutt landet de på tre verdier som var sentrale i anskaffelsen; presenterbart, intuitivt og enkelt.

 

I dag har Göteborg by vært kunde hos Stratsys i hele 15 år og har nesten 4000 Stratsys-brukere i organisasjonen.

Brukervennlighet og opplevelse i fokus

– Det var tydelig at brukervennlighet og opplevelse skulle havne i fokus når vi valgte å implementere Stratsys, forteller Viktor. Vi hadde hyppige dialoger internt for å balansere både de sentrale kravene og de lokale ønskemålene. Til slutt kom vi frem til tre virksomhetsfordeler som brukes som bakgrunn for å beskrive hva brukere skulle kunne gjøre i ulike tilfeller i systemet og hvorfor det var viktig.  
 

Göteborg bys virksomhetsfordeler før implementering av Stratsys:
  • Forbedret beslutningsgrunnlag
  • Redusert administrasjon
  • Forenklet bruk av systemet

 

Virksomhetsfordelene ga prosjektet en god klarhet og retning. De fungerte som hjelp ved ulike konfigurasjonsbeslutninger og var noe man kunne støtte seg på ved ulike veiskille. Fremfor alt har klare virksomhetsfordeler vist seg å være verdifulle når det gjelder utrulling og forvaltning av systemet. Det skaper en veldig tydelig klarhet for hele organisasjonen om hva formålet er og hvorfor det er viktig. 

 

IMG_2678 (1)

Thomas Larsson Paun, Prosess- og systemansvarlig i Göteborg by
Viktor Graf, Prosess- og systemansvarlig i Göteborg by 


Tips og lærdom etter implementering

– Selv om man har skrevet solid og tydelig anskaffelsesmateriale hvor både arbeidsprosesser og arbeidsmåter er beskrevet, så skal man likevel ikke ha for høye forventninger til at en styremodell løser seg selv, mener Viktor. Det finnes mange nyanser, tolkningspreferanser og veivalgspørsmål som ikke kan beskrives i tekst, men som man heller må ta i dialog.

– Et godt råd er derfor å ta høyde for flere konsulenttimer for å kunne resonnere fram en løsning og være delaktig i oppsettet, men uten å styre alt for mye ettersom leverandøren har eierskap for sluttleveransen. Vår prosjektleder fra Stratsys har vært en stor grunn til det positive resultatet vi har fått i Göteborg by.

 

"Et godt råd er derfor å ta høyde for flere konsulenttimer for å kunne resonnere fram en løsning og være delaktig i oppsettet, men uten å styre alt for mye ettersom leverandøren har eierskap for sluttleveransen."