Forbedret beslutningsgrunnlag, redusert administrasjon og forenklet bruk av systemet var noen av målene da Göteborg by implementerte Stratsys. Her forteller Thomas Larsson Paun og Viktor Graf fra Göteborg by hvilke effekter Stratsys har hatt på organisasjonens arbeid.

Bakgrunn

Da det var på tide å skaffe ny systemstøtte, gjorde Göteborg by et solid forarbeid for å legge forholdene best mulig til rette. Til slutt landet de på tre verdier som var sentrale i anskaffelsen; presenterbart, intuitivt og enkelt.

 

I dag har Göteborg by vært kunde hos Stratsys i hele 15 år og har nesten 4000 Stratsys-brukere i organisasjonen.

Brukervennlighet og opplevelse i fokus

– Det var tydelig at brukervennlighet og opplevelse skulle havne i fokus når vi valgte å implementere Stratsys, forteller Viktor. Vi hadde hyppige dialoger internt for å balansere både de sentrale kravene og de lokale ønskemålene. Til slutt kom vi frem til tre virksomhetsfordeler som brukes som bakgrunn for å beskrive hva brukere skulle kunne gjøre i ulike tilfeller i systemet og hvorfor det var viktig.  
 

Göteborg bys virksomhetsfordeler før implementering av Stratsys:
  • Forbedret beslutningsgrunnlag
  • Redusert administrasjon
  • Forenklet bruk av systemet

 

Virksomhetsfordelene ga prosjektet en god klarhet og retning. De fungerte som hjelp ved ulike konfigurasjonsbeslutninger og var noe man kunne støtte seg på ved ulike veiskille. Fremfor alt har klare virksomhetsfordeler vist seg å være verdifulle når det gjelder utrulling og forvaltning av systemet. Det skaper en veldig tydelig klarhet for hele organisasjonen om hva formålet er og hvorfor det er viktig. 

 

IMG_2678 (1)

Thomas Larsson Paun, Prosess- og systemansvarlig i Göteborg by
Viktor Graf, Prosess- og systemansvarlig i Göteborg by 


Tips og lærdom etter implementering

– Selv om man har skrevet solid og tydelig anskaffelsesmateriale hvor både arbeidsprosesser og arbeidsmåter er beskrevet, så skal man likevel ikke ha for høye forventninger til at en styremodell løser seg selv, mener Viktor. Det finnes mange nyanser, tolkningspreferanser og veivalgspørsmål som ikke kan beskrives i tekst, men som man heller må ta i dialog.

– Et godt råd er derfor å ta høyde for flere konsulenttimer for å kunne resonnere fram en løsning og være delaktig i oppsettet, men uten å styre alt for mye ettersom leverandøren har eierskap for sluttleveransen. Vår prosjektleder fra Stratsys har vært en stor grunn til det positive resultatet vi har fått i Göteborg by.

 

"Et godt råd er derfor å ta høyde for flere konsulenttimer for å kunne resonnere fram en løsning og være delaktig i oppsettet, men uten å styre alt for mye ettersom leverandøren har eierskap for sluttleveransen."

goteborgs-stad-logo
Utfordringen
Å implementere Stratsys i Göteborg by med 4000 brukere og oppnå målene om presenterbarhet, intuitivitet og enkelhet.
Løsningen
Stratsys sitt produkt for Virksomhetsstyring.
Resultatet
Forbedret beslutningsgrunnlag, redusert administrasjon og økt åpenhet.
Utvide Minimere

Oppdag produktet Göteborg by bruker i sin virksomhetsplanlegging

Med Stratsys får du et fleksibelt verktøy som skaper struktur og gir bedre oversikt over deres viktigste fokusområder og gjør det enkelt å sammenstille rapporter. Rett og slett en mer effektiv virksomhetsstyring.

Implementerte Stratsys i en organisasjon med 4000 brukere

– Det var viktig å ha brukergruppen med oss ​​hele veien, alle lokale administratorer fikk tidlig også en opplæring lenge før vi lanserte systemet, så de følte at de var trygge på å kunne formidle det vi hadde bygget opp sammen, forteller Thomas.

For å virkelig støtte alle administrasjoner og bedrifter i den lokale implementeringen ble bedriftene og administrasjonene delt mellom tre systemansvarlige. Deretter ble det booket inn såkalte road shows hvor systemansvarlige gikk ut til brukerne på stedet og gikk gjennom systemet i fred og ro.

– Vi snakket mye rundt deres måte å jobbe på knyttet til denne nye systemfunksjonaliteten. Vi vil fortsette å jobbe med denne mer personlige støtten også videre i 2023.

Et fleksibelt system som kan tilpasses etter behov

– Det er viktig at modellen kan justeres ut ifra ulike politiske intensjoner som kan variere mellom årene. Vi kan også tilpasse modellen ut ifra de lokale behovene, slik at de tilfredsstiller administrasjonene og bedriftene våre sine ønskemål.

Nå er det full fart for å realisere virksomhetsfordelene, avslutter Thomas og Viktor.

 

Se hele intervjuet med Thomas og Victor

 

 

Bestill en demo i dag for å se hva Stratsys kan gjøre for din organisasjon