Dals Ed kommune effektiviserer med ny styringsmodell i Stratsys

Dals-Eds Kommune
Skrevet av
Maria Svanberg
Lesetid
1 min

Dals Ed kommune har vært kunde hos Stratsys i 10 år. I dag er de i full gang med å tilpasse verktøyet til virksomhetens nye styringsmodell. I dette kundecaset forteller Lars Hustoft, økonomisjef i Dals Eds kommune, mer om hvordan de implementerer en helt ny ledelsesfilosofi ved hjelp av Stratsys.  

Utfordring – Implementere en ny styringsmodell i Stratsys 

Dals Ed kommune har 4800 innbyggere og en omsetning på 460 millioner. Lars forteller at målet med Stratsys i dag er å få orden på prosessene, implementere en ny styringsmodell og samle all informasjon på én plattform. For å oppnå målene har virksomheten måttet endre en del ting i sin gamle ledelsesfilosofi – og de jobber aktivt med å tilpasse verktøyet deretter.  

Endringsarbeidet handler om å fokusere på effekten av det virksomheten gjør, fremfor å fokusere på å måle og beskrive alle aktiviteter. Tidligere har ikke styringsmodellen deres hatt den effekten de har ønsket – nå håper de at den nye styringsmodellen i kombinasjon med Stratsys vil hjelpe dem på rett spor.  

Løsning – skreddersy verktøyet etter behov 

– Det har vært viktig for oss å forenkle så mye som mulig for virksomhetslederne, og det har vi fått konkret støtte for i Stratsys, forteller Lars. Vi har kunnet forenkle prosessene våre ved å gjenbruke data til ulike formål og tilpasse visninger i verktøyet. Det har vært ekstremt verdifullt og Stratsys sin konsulentvirksomhet har vært tilstede hele veien som en nødvendig sparringpartner.  

– Akkurat nå er vi midt i å opplære virksomheten i vår nye ledelsesfilosofi. For eksempel hvordan vi skal styre og føre dialoger i verktøyet, forklarer Lars. Vi håper at det vil føre til at Stratsys blir brukt enda mer i organisasjonen – og at lederne kan bruke det for å analysere, planlegge, følge opp og rapportere basert på vår nye styringsmodell. Stratsys sine konsulenter har hjulpet oss med å utforme verktøyet basert på formålet vårt. 

Lars forteller videre at Stratsys har forenklet oppfølgingsprosessen for ham. Du vet at du har alt på ett sted og kan gjenbruke data til ulike formål, noe som kommer alle ledere i virksomheten til gode i løpet av hele året, ikke bare ved et enkelt tilfelle når noe skal rapporteres til eksterne interessenter. Nå håper han at den nye styringsmodellen blir vellykket og at ledernes bruk av Stratsys vil øke på tvers av hele organisasjonen.