Hva er GRI? 3 raske fakta om GRIs standard for bærekraftsrapportering

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Hva er GRI? 3 raske fakta om GRIs standard for bærekraftsrapportering</span>
Skrevet av
Erik Englund
Lesetid
2 min

Skal du skrive bærekraftsrapporten og lurer på hva GRI har med saken å gjøre? Her forklarer vi hva du trenger å vite om GRIs standard for bærekraftsrapportering. Vi deler også tips til hvordan du kan anvende GRIs retningslinjer i din egen bærekraftsrapport – uavhengig av om du er rapporteringspliktig i henhold til GRI eller ikke.

1. Hva er GRI?

GRI (Global Reporting Initiative) er en internasjonal, uavhengig og ideell organisasjon som har som oppgave å støtte virksomheter i deres bærekraftsrapportering. I dag rapporterer alle offentlige og mange private virksomheter i Norge bærekraftsarbeidet sitt i henhold til GRIs prinsipper. GRI har et av verdens mest brukte og pålitelige rammeverk for bærekraftsrapportering.

Ved å følge GRIs retningslinjer kan du sikre at bærekraftsrapporten din er troverdig, omfattende, transparent og tydelig. GRIs prinsipper er en inspirasjonskilde for samtlige virksomheter som ønsker å holde en høy standard på bærekraftsarbeidet, enten de er rapporteringspliktige i henhold til standarden eller ikke.

2. Hvorfor GRI?

Formålet med GRI er å gi organisasjoner et universelt språk for rapportering av bærekraftsarbeid. Rammeverket skal hjelpe virksomheter med å få innsikt i og håndtere miljø- og klimapåvirkningen sin. Det skal også legge til rette for kommunikasjon, synlighet og sammenligning av innsats knyttet til bærekraft.

GRI er et smidig verktøy for å utforme en bærekraftsrapport som oppfyller informasjonsbehovet både internt og eksternt. Innholdet i bærekraftsrapporten er ikke bare viktig for virksomheten selv, men kan også spille en stor rolle for eksterne interessenter som investorer, samarbeidspartnere og kunder.

Ved å være transparente med bærekraftsrapporteringen kan virksomheter både styrke sin employer branding, forbedre forholdet til eksisterende kunder og øke konkurranseevnen. GRI er en velprøvd standard som brukes av flere av verdens største organisasjoner, både i privat og offentlig sektor.

3. Hvordan bærekraftsrapporterer man i henhold til GRI?

Hvordan du skal legge opp bærekraftsrapporten avhenger selvsagt av hvordan organisasjonen din ser ut. Innholdet i bærekraftsrapporten kan variere avhengig av faktorer som hvor stor virksomheten er, hvilken bransje du tilhører og hvilke bærekraftspørsmål som er viktigst for dere.

En god rettesnor er å starte med en såkalt interessentinvolvering, hvor man har en åpen dialog med interessentene og kartlegger hvilke bærekraftspørsmål som er viktigst for dem. Interessenter er personer eller organisasjoner som påvirker eller påvirkes av virksomheten din, de kan være interne eller eksterne.

Interessentinvolveringen kan gjøres på ulike måter, for eksempel ved hjelp av workshops, undersøkelser eller intervjuer (i grupper eller individuelt). Resultatet legger grunnlaget for en transparent, tydelig og troverdig bærekraftsrapport.

Kickstart ditt bærekraftsarbeid!

Vi har samlet GRIs retningslinjer i en enkel og smidig guide som vi kaller: 10 prinsipper som hjelper deg med bærekraftsrapporteringen. Guide: GRIs 10 prinsipper

Last ned guiden