Sparc Group legger grunnlaget for fremtidens konsernovergripende bærekraftsarbeid med Stratsys

two-men-at-construction-site-working
Skrevet av
Clara Westman
Lesetid
2 min

Ved å implementere Stratsys sitt bærekraftsprodukt ønsker Sparc Group å ta et strategisk skritt fremover for hele konsernet. Frida Ohlin, Forretningsutviklingssjef i Sparc Group, forteller mer om ambisjonene deres og hvordan de ønsker å frigjøre mer plass for sine ansatte for den fortsatte bevegelsen fremover i datterselskapenes bærekraftsarbeid.


Sparc Group er et ledende konsern innen installasjonsbransjen. Gjennom sine 72 datterselskaper og 910 ansatte tilbyr de en bred portefølje av komplette helhetstjenester innen rørleggerarbeid, elektrisitet, telekommunikasjon, datateknologi og sikkerhet. Siden starten i 2021 har Sparc Group raskt nådd en omsetning på 1,8 milliarder svenske kroner, hvilket posisjonerer dem som en nøkkelaktør i bransjen.

Å danne et solid grunnlag for bærekraft

Sparc Group har høye ambisjoner innen bærekraftig virksomhet og har en visjon om å - med stort hjerte - skape Sveriges mest bærekraftige arbeidsplass i installasjonsbransjen. Ettersom de som konsern står i startgropene med sitt langsiktige bærekraftsarbeid, ser de store muligheter for satsingen sin med Stratsys. Bærekraftsstyringsløsningen vil hjelpe Sparc Group med å effektivisere arbeidet sitt samtidig som den enkelt kan skalere opp og tilpasse seg kravene fra omverdenen, inkludert det nye CSRD-direktivet.

– Takket være at vi er en ung gruppe, kan vi bygge bærekraftsstrategien vår på et stabilt grunnlag ved å ta hensyn til kommende krav allerede nå. Med Stratsys kan vi gjøre det helt fra starten av når det gjelder blant annet måling og rapportering, og dermed redusere behovet for fremtidige større justeringer i vår overordnede strategi og for konsernets felles mål, mener Frida Ohlin.

Verktøyet som oppfyller kravene til hele konsernet

Det nye CSRD-direktivet stiller høyere krav til selskapers bærekraftsrapportering og forutsetter en effektiv og systematisk tilnærming for å sikre etterlevelse og samle inn data for analyse og rapportering. Stratsys sin plattform tilrettelegger for Sparc Group å skape en måte å jobbe for styring som er i tråd med både deres overordnede bærekraftsstrategi og kravene fra omverdenen. Frida Ohlin understreker viktigheten av å integrere konsernets nåværende og fremtidige datterselskaper i en enhetlig retning:

Med Stratsys sine verktøy vil vi være i stand til å kvalitativt og effektivt styre all vår virksomhet mot overholdelse av CSRD

 

– Med Stratsys sine verktøy vil vi være i stand til å kvalitativt og effektivt styre all vår virksomhet mot overholdelse av CSRD, samtidig som vi kan fortsette å verne konsern-fordelene slik at bedriftene våre får den støtten de trenger i sitt daglige arbeidet. En forutsetning for dette er at vi kan jobbe tids- og ressurseffektivt med datainnsamling, måling, sammenligning og oppfølging, mener hun.

Smidigere oppfølging og fokus på forbedring

Frida Ohlin forklarer at de også tror at arbeidet med Stratsys på sikt vil skape økt bevissthet om de ulike virksomhetenes innvirkning på og bidrag til den felles strategien, men også for bransjen som helhet. Sparc Groups ambisjon er å sentralt kunne overvåke datterselskapenes daglige bærekraftsarbeid, noe som vil bidra til et sterkere og mer bærekraftig konsern.

– I stedet for å la administrasjon ta for mye tid, kan vi gi datterselskapene våre mer plass til å skape reelle bærekraftsforbedringer i deres kjernevirksomhet. Ved å effektivisere prosessene våre kan hele organisasjonen opprettholde fokus på bevegelse fremover og forbedring, noe som vil bidra til både bærekraftige arbeidsplasser og et attraktivt kundetilbud i tråd med omverdenens krav og forventninger, sier Frida Ohlin.

Frida O
Frida Ohlin, Forretningsutviklingssjef, Sparc Group

En fleksibel plattform som tilbyr full kontroll på alle nivåer

Da Sparc Group vurderte løsninger for å støtte bærekraftsarbeidet sitt, var en plattform som kunne tillate styring uten noen begrensninger med hensyn til skalerbarhet eller kontroll avgjørende. At valget falt på Stratsys som leverandør handlet i stor grad om plattformens fleksibilitet og store muligheter for tilpasning basert på konsernets behov.

– Vi ønsker å selv kunne sitte i førersetet og ha kontroll over eget arbeid. Med Stratsys som co-driver får vi de beste forutsetningene for å styre rett i veien i bærekraftsarbeidet vårt, sier Frida Ohlin.

Er du interessert i å lære mer om hvordan Stratsys sine verktøy kan være til nytte for deres bærekraftsarbeid? Les mer om hva vi tilbyr rundt Bærekraft eller kontakt oss her.