Stratsys sitt samarbeid med Right To Play

Right To Play
Skrevet av
Erik Englund
Lesetid
2 min

Organisasjonen Right To Play bruker Stratsys sin plattform for planlegging og måloppfølging, slik at de kan konsentrere seg om endringsarbeidet for og sammen med de unge. Her forteller vi mer om samarbeidet mellom Stratsys og Right To Play!

Om Stratsys 1-1-1 – et bærekraftig program

Hos Stratsys jobber vi med et bærekraftsprogram som vi kaller 1-1-1. Det innebærer at vi årlig donerer 1 % av overskuddet vårt til våre samarbeidspartnere som jobber for en bedre verden og et mer inkluderende samfunn.

Hvert år gir vi:

1% av overskuddet vårt i bidrag
1% av overskuddet vårt omsatt til produktverdi
1% av overskuddet vårt omsatt til arbeidstid

Namnlös-1

Som selskap har vi som ambisjon å være en plattform der vi tilbyr våre medarbeidere muligheten til å engasjere seg til fordel for en mer bærekraftig verden. På denne måten får vi flere mennesker involvert i det viktige arbeidet som så mange fantastiske organisasjoner utfører. At vi kan støtte disse organisasjonene økonomisk eller med produktene våre er selvfølgelig også en fordel, ettersom det hjelper dem med å effektivisere sine interne prosesser og skape bærekraft.

Om Right To Play

Right To Play Sverige jobber for og sammen med utenlandsfødte og nyankomne ungdommer i alderen 16–24 år, med mål om å øke mulighetene deres for å bli aktive deltakere i samfunnet – ved å komme ut i bærekraftige arbeidsstillinger. 

I samarbeid med kommune, bedrifter, idrettsforeninger og ungdommene selv støtter, utdanner og styrker Right To Play Sverige til økte arbeidsmuligheter gjennom styrket selvfølelse, utvidet nettverk, bedre språkkunnskaper og økt arbeidslivserfaring. I 2020 har programvirksomheten generert 116 jobber for totalt 73 ungdommer, hvorav 16 er heltidsstillinger! 

Right To Play sin sekundære målgruppe er arbeidsgivere – integrasjon er en toveis prosess, der det må finnes en aktiv mottaker. Derfor jobber Right To Play aktivt for å hjelpe arbeidsgivere med å åpne opp rekrutteringsprosessene sine og med å bli mer aktive i å ta samfunnsansvar. Sammen med arbeidsgivere, forretningspartnere og finansierer jobber Right To Play for å på sikt bidra til å nå Bærekraftsmålene med hovedfokus på Mål 10: Mindre ulikhet, Mål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst, og Mål 5: Likestilling mellom kjønnene.

Right To Play bruker Stratsys for planlegging og måloppfølging

Right To Play har siden 2020 brukt Stratsys sin online-plattform for å planlegge, følge opp og rapportere virksomheten, programmer og prosjekter, forteller Frida Olsson, midlertidig virksomhetsleder i Right To Play. Som en relativt liten aktør i en idédrevet sektor har det vært (og er!) helt uvurderlig for oss å ha en plattform der vi kan skape en felles struktur for arbeidet, sette mål og kontinuerlig følge opp våre program- og prosjektmål. 

Vi bruker Stratsys som vårt sentrale arbeidsverktøy for virksomhetsstyring – hvilket inkluderer prosjektplanlegging, målsetting, oppfølging, søknader, rapportering og partnerskapsbygging. Vi bruker også Meetings for møterutinene våre.

Innenfor virksomhets- og prosjektplanlegging kan vi gjennom Stratsys sette opp en oversikt over alle våre prosjekter og mål, og se hvordan vi ligger an. Vi har Gantt-diagrammer for å planlegge og følge flyter, og vi setter opp alle program- og prosjektaktiviteter slik at vi enkelt kan fordele ansvar, sette tidsfrister og bryte ned i underaktiviteter for å sikre at vi overholder alle tidsfrister og mål.

Vi har alle opparbeidete kontakter, fra prospekter til kontraktspartnere, i en leadtracker som enkelt gir oversikt over alt fra potensielle samarbeidspartnere å ta kontakt med til handlinger fra siste partnermøtet. Ettersom en stor del av virksomheten vår er avhengig av ulike former for statsbidrag, stipendmidler og prosjektanslag, så er det viktig å kunne ha en oversikt over aktuelle utlysninger, hva vi kan søke om, har søkt eller skal planlegge å søke om.

Der har vi hatt stor hjelp av Stratsys plattformen; med å kunne samle all informasjon og vilkår for ulike søknader, sette datoer for utlysninger og både planlegge før og følge opp etter innsendt og godkjent søknad! Det gjør at mer eller mindre halve arbeidet allerede er gjort i systemet, når vi først setter oss ned med en søknad eller rapport.
Frida Olsson, Right to play