Effektivt forbedringsarbeid når Pulsen ISO-sertifiserer med Stratsys

Pulsen
Skrevet av
Maria Svanberg
Lesetid
2 min

I dette kundecaset forteller Robert Rinde, sikkerhetssjef hos Pulsen Production, og Hanna Bengtsson, kvalitetssjef hos Pulsen Production, om hvorfor de valgte Stratsys som systemstøtte for sine ISO-sertifiseringer og hvilke resultater det førte til.

 

Pulsen Production AB er en del av Pulsenkoncernen, Sveriges eldste operative IT-selskap med over 1300 ansatte og en omsetning på over 3 milliarder svenske kroner. Selskapet leverer IT-drift for virksomhetskritiske systemer. 

Samarbeidet med Stratsys

Som en del av et pågående forbedringsarbeid har Pulsen Production blitt sertifisert i henhold til ISO-standardene for kvalitetsstyring (ISO 9001), miljø (ISO 14001) og informasjonssikkerhet (ISO 27001). Arbeidet startet høsten 2018, da Pulsen tok i bruk Stratsys for å få bedre oversikt over sin struktur og sine prosesser.

For å lykkes med ISO-sertifiseringene måtte selskapet først få orden på strukturer og prosesser. De hadde behov for en digital støtte for å forenkle og garantere sertifiseringsprosessen.

Gjennom ISO-sertifiseringene skaper Pulsen tydeligere struktur og prosesser, for å leve opp til de allerede høye kravene rundt kundeservice og levering. For selskapet har det krevd en hel del engasjement fra medarbeidere og endringer i rutiner og prosesser.

Sluttmålet er klart: en sterkere organisasjon med kontinuerlig forbedring av leveranse og service for kundene.

Hvorfor valgte dere Stratsys som systemstøtte for ISO-sertifiseringene deres?

– Vi evaluerte flere ulike systemstøtter for å visualisere prosessene våre og dokumentere vårt integrerte styringssystem.

 

Namnlös

”Stratsys var det verktøyet som på best mulig måte kunne hjelpe oss med å administrere styringssystemet på lang sikt.”

ROBERT RINDE – SIKKERHETSSJEF, PULSEN PRODUCTION


– Med Stratsys kan vi ikke bare visualisere og dokumentere prosesser og styringssystem, vi kan også håndtere mye av det praktiske arbeidet. Blant annet håndtering av mål, tiltak, avvik, forbedringsforslag, risikoer med mer.

Hvilke resultater har dere observert av å bruke Stratsys?

– Stratsys har hjulpet oss med å holde sammen arbeidet med prosesser og styringssystem på en effektiv måte, fortsetter Robert. Verktøyet gir oss et ryddig og enkelt grensesnitt, der alle medarbeidere får tilgang til relevant informasjon. Det har også forenklet revisjonsprosessen, da det blir enklere og tydeligere å demonstrere arbeidet vårt med styringssystemet for eksterne revisorer.

Konkrete endringer og sikrere leveranser

Hanna

”Å få et sertifikat er gøy, men det viktige er hvordan man fortsetter arbeidet når man har fått det.”

HANNA BENGTSSON – KVALITETSSJEF, PULSEN PRODUCTION


– Det viktigste fremover er at vi sørger for at vi har en arbeidsmetodikk som gagner både oss og kundene våre og at vi jobber systematisk. En prosess er heller ikke statisk. Vi har nå laget prosessene, men de må jobbes med hele tiden.

Samarbeidet mellom Stratsys og SIS effektiviserer arbeidet

Pulsen fortsetter også å utvikle bruken sin av Stratsys slik at de bedre kan dra nytte av funksjonaliteten fremover.

– For eksempel planlegger vi å gå over til standardmodellen for ISO9001 som Stratsys har utviklet sammen med SIS, da vi ser at det vil effektivisere arbeidet vårt med styringssystem og revisjon/sertifisering ytterligere.

Stratsys har siden høsten 2018 startet et samarbeid med Swedish Institute for Standards (SIS). Sammen med SIS og eksterne revisorer har Stratsys utviklet en systemstøtte for hvordan virksomheter kan jobbe med ISO-standardene 9001, 14001 og 45001. I ISO-modellen i Stratsys får du en oversikt over aktuelle standarder og kan på en enkel måte knytte virksomhetens prosesser, mål, avvik etc. opp mot disse.

Stratsys bidrar med:

  • Et verktøy for planlegging og oppfølging av organisasjonens prosesser og mål
  • En oversikt over standarden med tilhørende sjekkliste
  • Et verktøy for å forenkle håndtering av avvik, forbedringer og tiltak
  • En arbeidsflyt for arbeidet med organisasjonens forutsetninger (interessentanalyse, mulighetsvurdering og risikovurdering)
  • En direkte forbindelse mellom organisasjonens strategiske plan og ISO-arbeidet
  • Revisjonsplan med tilhørende sjekkliste
  • En rapport for arbeidet med ledelsens gjennomgang med tilhørende tiltaksliste