Ockelbo kommune ressursplanlegger med Stratsys

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Ockelbo kommune ressursplanlegger med Stratsys</span>
Skrevet av
Maria Svanberg
Lesetid
2 min

I dag sliter mange skoler med å heve utdanningsnivået og gjøre lærerkvalifikasjonene tilstrekkelige. Her forteller Ola Johansson, forvaltningssjef for utdannings- og kulturutvalget i Ockelbo kommune, hvordan virksomheten har optimalisert tjenestefordelingen ved hjelp av Stratsys.

Bakgrunn

Skolevirksomheten i Ockelbo kommune består av cirka 140 ansatte fordelt på 15 barnehageavdelinger, tre grunnskoler og voksenopplæring.

Hvorfor Stratsys?

– Før Stratsys kom inn i bildet brukte vi Excelark og lignende for å håndtere tjenesteplanleggingen, forteller Ola. Men vi lyktes ikke å få orden på det, og begynte å lete etter en bedre løsning. Etter å ha tatt del i andre kommuners erfaringer med Stratsys sitt verktøy for ressursplanlegging kjente vi at det var rett valg for oss også.

Hva er virksomhetens største utfordringer?

Vårt statlige oppdrag er å heve utdanningsnivået slik at flere elever kan bestå grunnskolen og komme inn på videregående, innleder Ola. En utfordring er å gi alle elever den utdanningen de har krav på innenfor rammen for budsjettet. I dag sliter også mange skoler med lærermangel og vi savner en del spisskompetanse.

Bedre oversikt med data direkte fra Utdanningsetaten

Ola forteller videre at Stratsys har hjulpet virksomheten med å få kontroll over personalet. I verktøyet for ressursplanlegging importeres informasjon direkte fra Utdanningsetaten, noe som gjør at du får en jevn oversikt over samtlige lærere sine kvalifikasjoner. Fremfor alt setter rektorene pris på å kunne se hva som inngår i lærernes oppgaver og hvor stor del av stillingene som er bemannet.

– Ettersom vi er en relativt liten kommune, var det ganske enkelt å komme i gang med Stratsys. Vi fikk en rask oversikt over virksomheten og hadde hele tiden en god dialog med Johan Ekman i Stratsys som lærte oss opp i verktøyet.

Flere kvalifikasjoner uten å ansette

Ola forteller at en stor fordel har vært at de oppdaget flere kvalifikasjoner innad i organisasjonen som de ikke visste at de hadde. Ved hjelp av verktøyet er det blitt enklere å synliggjøre kvalifikasjonene og forsyne studentene med rett kompetanse – uten alltid å måtte ansette flere pedagoger.

Tjenestefordeling innenfor rammen av budsjettet

– De største forskjellene før og etter Stratsys er at vi nå bygger hele tjenestefordelingen basert på faktisk kunnskap. Før var det mer mening og antakelse, men nå kan vi se lærernes kvalifikasjoner knyttet til timeplanen direkte i verktøyet. I tillegg har vi en prislapp på timeplanen som vi ikke hadde tidligere. Vi kan koble budsjett sammen med tjenestefordeling, noe som er veldig gunstig, før Stratsys hadde vi ikke det samme detaljerte bildet.

– Stratsys har økt hele organisasjonens økonomiske bevissthet og hjulpet oss med å få alle med i budsjettarbeidet, fortsetter Ola. Systemet har også lagt til rette for dialogen med politikken, da vi enkelt kan redegjøre for nøyaktig hva kostnadene våre er. Jeg vil absolutt anbefale Stratsys som leverandør, det er et flott verktøy for å få orden på budsjettet knyttet til tjenestefordelingen.

– I stedet for bare å holde oss til budsjettet, kan vi nå også satse på å heve kvaliteten for første gang, forteller Ola.