Mindre administrasjon og mer tid til pasientene for Aleris

Aleris
Skrevet av
Maria Svanberg
Lesetid
2 min

Aleris sitt mål med Stratsys var å effektivisere arbeidsmetodikken sin – slik at mer tid kunne gå til å sikre god pleie til pasientene. De trengte også hjelp til å samle all informasjon på ett sted og gjøre den tilgjengelig for samtlige regioner rundt om i landet. Har de lyktes og hvordan skjedde det? I dette kundecaset forteller Ewa Hellman, forretningsutvikler i Aleris, om hvordan de bruker verktøyet og om de har lyktes.

Utfordringen – å få et helhetsbilde av virksomheten

Aleris er et helse- og sykepleie-selskap som finnes i Sverige, Norge og Danmark. De har rundt 4500 ansatte og en omsetning på rundt 5,8 milliarder. Deres største utfordring i Sverige er at de er spredt over flere regioner i landet, hvilket innebærer at de har flere ulike oppdragsgivere som stiller ulike krav.

– Før vi startet med Stratsys jobbet vi i flere ulike systemer, forteller Ewa. Alle systemer måtte i sin tur synkroniseres for å få et helhetlig bilde av virksomhetens mål, målinger og leveranser. Hvilket krevde en hel del tid og ressurser.

Løsningen – en felles plattform for alle regioner

Hvordan har Stratsys hjulpet Aleris med å løse utfordringen? Verktøyet har ifølge Ewa gitt Aleris økt innsikt når det kommer til rapportering. Før Stratsys kom inn i bildet administrerte virksomheten rapportene sine på en tradisjonell måte, via Excel-filer, e-poster og med forretningsplaner i papir. I dag har de overført det meste av rapporteringen til Stratsys, hvor de enkelt kan hente frem data i sanntid. Ewa forklarer at Stratsys hjalp virksomheten med å finne et felles språk som alle kan forstå.

– Nå får alle i virksomheten tilgang til samme data, uansett hvor i Sverige de befinner seg, forklarer Ewa. Det har redusert misforståelser og gjort oss mindre avhengig av enkeltindivider. Tidligere hendte det at tallene man trengte for å skrive en spesifikk rapport var i noens innboks eller på en harddisk. I dag kan vi føle oss trygge på at vi har all informasjon vi trenger samlet på én og samme plattform, Stratsys.

Suksessfaktoren for kvalitetsarbeid

– Vi har utviklet styringssystemet vårt og tatt mange steg siden vi begynte å jobbe med Stratsys, forteller Ewa. I løpet av de siste årene har vi utviklet oss til en prosessorientert virksomhet. Det er en utvikling som har endret tankegangen for både ledere og ansatte.

Ewa forteller oss at en stor suksessfaktor for å lykkes med kvalitetsarbeidet er å få med seg nøkkelpersonene på toget. Når man jobber med nye verktøy og arbeidsmetoder er det viktig å involvere lederne fra starten av. Slik at de i sin tur kan presentere endringen for de ansatte og implementere den.

– Stratsys har hjulpet oss mye på veien. I vår organisasjon har det vært en utfordring å skille mellom saker og ting. Verktøyet har hjulpet oss med å tydeliggjøre hva en virksomhetsplan er og hvilke indikatorer vi skal se på. Takket være Stratsys kan nøkkelpersonene hver måned analysere virksomheten sin kontinuerlig og på en strukturert måte, mener Ewa.

– Vi bruker også Stratsys når vi skriver pasientsikkerhetsrapporter en gang i året, fortsetter hun. Da kan vi enkelt overføre alle data vi rapporterte i løpet av året og jobbe med analyser direkte i verktøyet. Det har vært en skikkelig hit for oss! I dag kan vi skrive bakgrunnen for pasientsikkerhetsrapporten på én formiddag, og tidligere kunne det ta oss flere dager, forklarer Ewa.

Et verktøy som sikrer god pleie for pasientene

– Oppsummert har verktøyet støttet oss i å sikre god pleie for pasientene våre, mener Ewa. Om man sammenligner med hvordan vi jobbet før, med papir og Excel, tar det betydelig mye mer tid. Vårt mål er å gjøre arbeidet så enkelt som mulig og å bruke minst mulig tid på administrasjon, slik at tiden i stedet kan brukes på pasientene.

Hvilke resultater ser Aleris fra implementeringen av Stratsys?

– Vi sparer som sagt mye tid, fortsetter Ewa. Dessuten er det lett for meg, som sitter nord i Sverige, å hjelpe en kollega et annet sted. Det var mye vanskeligere før da vi jobbet i ulike systemer. Men det beste er verktøyets enkelhet, det er lett å bruke og lett å lære. I tillegg har det hjulpet oss med å redusere administrasjonen og fokusere mer på pasientene våre, hvilket har vært målet vårt hele tiden.