Mer effektive prosesser når Gävles utdanningssektor implementerer Stratsys

Kvalitetsarbeid skole Skole og utdanning

Vil du vite mer om hvordan Stratsys kan tilrettelegge og effektivisere arbeidslivet for deg og din virksomhet? I dette kundeintervjuet forteller Tobias Winterliv, rektor for Lillhagens rektorområde i Gävle, Sverige, mer om hva samarbeidet med Stratsys har resultert i.

De største utfordringene for Gävles utdanningssektor har vært å skape likestilling og en jevn ressursfordeling i klassene. I dag bruker de Stratsys Edtech-pakkeløsning, som blant annet innebærer at de sentrale prosessene som skoleledere og rapportører engasjerer seg i, samles på ett sted. Prosessene innad i virksomheten er forenklet og effektivisert, nå slipper de å arbeide med en whiteboard fylt med post-it lapper, alt er digitalisert med en tydelig oversikt.

I denne kundefilmen på svensk får du vite mer om hva Stratsys verktøy har resultert i og hvordan arbeidet deres ser ut i dag.