Mer effektive arbeidsprosesser for Aleris

Aleris
Skrevet av
Maria Svanberg

Aleris hadde et klart mål med Stratsys: å effektivisere arbeidsmetodikken deres for å frigjøre mer tid for å sikre god pasientbehandling. I dette kundeintervjuet forklarer Ewa Hellman, forretningsutvikler, hvordan Aleris bruker Stratsys og om de lyktes med å nå målet sitt.

En av Aleris sine største utfordringer i Sverige er at de er spredt over flere ulike regioner i landet, og med flere ulike oppdragsgivere som stiller krav. Ulike deler av organisasjonen brukte flere ulike systemer, noe som var både tid- og ressurskrevende. Med Stratsys fikk de et verktøy hvor all informasjon kunne samles og være tilgjengelig for alle regioner.

I dette kundeintervjuet får du vite mer om hvordan Aleris sine arbeidsprosesser har blitt effektivisert siden implementeringen av Stratsys.