Medborgerportalen gir merverdi for innbyggerne

Falkenbergs kommune logo
Skrevet av
Maria Svanberg
Lesetid
1 min

Falkenbergs kommune så en stor fordel for sine innbyggere ved å enkelt kunne sammenligne ulike aktiviteter i kommunen direkte på hjemmesiden. Valget falt på Stratsys sin sammenligningstjeneste, som de vurderte som en god og rimelig tjeneste for å oppfylle kommunens formål.

 

I tjenesten "Jämför service" har innbyggerne mulighet til å sammenligne deler av tjenestetilbudet i kommunen, og få informasjon om virksomhetene. På denne måten samles kommunens tjenestetilbud innen ulike virksomheter på ett og samme sted, der Falkenberg også har valgt å inkludere private alternativ. Utover hvilken virksomhet man ønsker å sammenligne, kan innbyggerne selv også velge ulike kriterier for sammenligningen av tjenestetilbudet.

 

”Tidligere ble beskrivelser av virksomhetene og deres måloppfølging i beste fall formidlet via individuelle nettsider. Noen ganger gjennom pdf-filer og i visse tilfeller kun ved forespørsel”, sier Mattias Törngren IT-økonomi hos Falkenbergs kommune og prosjektleder for sammenligningstjenesten på falkenberg.se.

I dag kan innbyggerne i Falkenberg sammenligne hjemmetjeneste, sykehjem, barnehager, grunnskoler og idrettshaller og gymsaler. I eldreomsorgen gir tjenesten for eksempel oversikt over ulike botilbud for å tilrettelegge for valget ved eventuell flytting. Ved valg av skole kan kriterier som geografisk plassering, førskolens orientering, antall kvalifiserte lærere og barnetetthet spille en stor rolle. Også dette finner du i Falkenbergs sammenligningstjeneste. Innbyggere kan også filtrere enheter blant annet basert på ovennevnte kriterier og få tilgang til informasjon om de ulike tilbyderne. Med tjenesten er det også mulig å se tjenestetilbudet på kart, for eksempel hvilken barnehage som ligger nærmest hjemmet eller jobben.

 

”Man kan for eksempel raskt og enkelt finne hvilke idrettshaller som egner seg for badminton, og dermed sortere ut de som ikke er det”, sier Mattias.

Falkenbergs kommune ser også muligheter for å bruke sammenligningstjenesten når det gjelder måloppfølging i egen virksomhet.

 

”I tilfeller hvor vi for eksempel ønsker å bruke ulike typer indikatorer som brukes ved oppfølging av virksomheten vår i forretningsplanen vår også som sammenligningstall i sammenligningstjenesten, så finns det jo synergier å se”, avslutter Mattias.