Slik økte Hultsfred kommune den kompetente undervisningen med 5,5 prosentenheter på bare ett år

Skolebenker i klasserom
Skrevet av
Maria Svanberg
Lesetid
3 min

En mer datadrevet skolevirksomhet, bedre kontroll på lærersertifiserte og økt andel kvalifisert undervisning er noen av effektene Hultsfred kommune har observert etter implementering av Stratsys sitt verktøy for ressursplanlegging. Her forteller Martin Snickars, skolesjef i Hultsfred kommune, hvordan data kan danne grunnlaget for god styring og ledelse i skolesektoren.  

Bakgrunn 

Da Martin Snickars ble skolesjef i Hultsfred kommune i 2018, startet han arbeidet med å innføre en datadrevet tankegang i skolevirksomheten.  
 
– Vi var i en alvorlig situasjon etter flyktningbølgen, hadde tatt imot mange nyankomne til kommunen og trengte å ansette flere lærere. Ettersom det var mangel på kvalifiserte lærere, måtte vi ansette en stor andel ukvalifiserte lærere for å kunne gjennomføre undervisningen, forteller Martin. 
 
Kommunen var i en anstrengt situasjon og hadde ikke gode elev- eller budsjettprognoser. Det manglet også innsikt i hvor mange sertifiserte lærere det fantes i organisasjonen og i nøyaktig hvilke fag de var sertifisert. Ønsket om å skape en mer datadrevet skolevirksomhet resulterte til slutt i at Hultsfred kommune kjøpte Stratsys sitt verktøy for ressursplanlegging. 
 
– Siden 2018 har jeg jobbet med å få et bedre datagrunnlag. Det var i forbindelse med det at samtalen rundt sertifiseringer, budsjettprognoser og hvordan vi kunne hjelpe rektorene på best mulig måte kom opp. Vi kom frem til at vi trengte et verktøy der rektorene selv effektivt kunne fordele lærerne sine seg i mellom på skolene sine.  

 

Tilgang til relevant data for å rapportere for politikerne

Det var viktig for kommunen å få oversikt over skoleorganisasjonen for å tydeliggjøre for politikken hva som skal til for å bedrive undervisning basert på timeplanen. 
 
– Vi trenger data for å kunne vise hvordan den grunnleggende bemanningen vår ser ut, hvilke forsterkninger som trengs og hvilke investeringer vi har gjort for studentene, forklarer Martin. Stratsys sitt verktøy for ressursplanlegging beskriver disse delene veldig tydelig. Der har vi data som vi kan rapportere til politikerne og det er ren fakta, ingenting som kan bortforklares.  

"Vi trenger data for å kunne vise hvordan den grunnleggende bemanningen vår ser ut, hvilke forsterkninger som trengs og hvilke investeringer vi har gjort for studentene, forklarer Martin. Stratsys sitt verktøy for ressursplanlegging beskriver disse delene veldig tydelig.


Optimalisering av ressurser øker den kvalifiserte undervisningen


I henhold til lovkravene i skoleloven skal hver elev ha rett på å ha en kvalifisert lærer i hvert fag de har, hvilket innebærer at lærerne skal være sertifisert i rett fag og for rett trinn. 

– Stratsys har vært til stor hjelp for å holde orden på sertifiseringene slik at vi kan organisere skolene våre på riktig måte. Vi har fått stålkontroll på lærersertifiseringene, hvilke trinn de er kvalifisert for og hvilke fag de har rett til å undervise i henhold til opplæringsloven, forteller Martin.  

 

Stratsys har vært til stor hjelp for å holde orden på sertifiseringene slik at vi kan organisere skolene våre på riktig måte. Vi har fått stålkontroll på lærersertifiseringene, hvilke trinn de er kvalifisert for og hvilke fag de har rett til å undervise i henhold til opplæringsloven.

 

Hultsfred kommune har nå lyktes med å øke andelen kvalifisert undervisning ved å omfordele ressursene slik at sertifiseringene utnyttes bedre. Med Stratsys oppdaget kommunen at det var ganske mange sertifiserte lærere i organisasjonen, men at de ikke alltid ble utnyttet på best mulig måte.  
 
– Vi er en kommune med store utfordringer som ligger på en lav sertifisering, men vi har forbedret oss og hevet sertifiseringen vår tre år på rad nå, forteller Martin. Før studieåret 22/23 økte vi andelen kvalifisert undervisning med hele 5,5 prosentandeler. Vi ser at det går i riktig retning og vi vil ta flere steg fremover i årene som kommer.  

 

Bedre beslutningsgrunnlag basert på sanntidsdata

Før Stratsys kom inn i bildet brukte kommunen statistikk fra Kolada og det svenske Skolverkets statistikkdatabase som grunnlag for politikerne. Problemet var at vi da presenterte gamle data, forteller Martin.   
 
– Nå har vi tilgang til sanntidsdata i Stratsys og det er den store forskjellen. Det er viktig å ha data når jeg snakker med politikere, for det gjør at informasjonen virkelig går fremover. Hvis jeg beskriver behovene mer følelsesmessig så kommer jeg ingensteder. Jeg trenger konkrete data å legge frem. Jeg har en stor rapport som omhandler sertifiseringer og der har vi nå data om aktuell status for hver enhet. Det er enkelt å vise hvordan det ser ut med kvalifikasjoner på alle skolene i kommunen. 
 

– Stratsys har hjulpet oss med å effektivisere skoleledelsen ved å gi oss mye bedre oversikt over dataen vår. Nå har vi fersk data som grunnlag når vi skal avgjøre hvilke beslutninger vi skal ta fremover, det handler både om økonomiske deler og om grunnlaget for kompetanseforsyning.

 

Stratsys har hjulpet oss med å effektivisere skoleledelsen ved å gi oss mye bedre oversikt over dataen vår. Nå har vi fersk data som grunnlag når vi skal avgjøre hvilke beslutninger vi skal ta fremover.

 

Martins råd til andre skoleledere er først og fremst at det er viktig å bruke data som grunnlag for å fatte kloke beslutninger om hvordan man skal lede og styre virksomheten..  
 
– Med den ferske, oppdaterte dataen vi nå får tilgang til gjennom Stratsys, er det lettere å fatte de riktige beslutningene om hvordan vi skal utvikle og fordele ressursene våre fremover, avslutter Martin.  

 

IMG_2882

Martin Snickars, skolesjef i Hultsfred kommune.