Bedre kvalitet på det systematiske kvalitetsarbeidet

Vallentuna kommune logo
Skrevet av
Maria Svanberg
Lesetid
1 min

Med et dedikert verktøy for systematisk kvalitetsarbeid har sosialtjenesten i Vallentuna kommune fått god støtte i alle deler av kvalitetsarbeidet.

 

Sosialtjenesten i Vallentuna kommune hadde som utfordring å sikre en felles arbeidsmetodikk og rutiner i sitt systematiske kvalitetsarbeid. De ønsket også at kvalitetsstyringssystemet skulle skape en verdi for medarbeidere og ledere i virksomheten. Ved å håndtere kontrakts- og oppdragsoppfølginger i Stratsys kan kommunens interne og eksterne aktører nå følges opp på samme måte. Etter oppfølgingene får alle ledere tilbakemeldinger med egne rapporter direkte i systemet. Lederne kan siden jobbe med å rette opp kvalitetsmanglene som påpekes og dokumentere dette arbeidet i Stratsys.

En felles arbeidsmetodikk innebærer at man kan presentere en aggregert rapport for sosialutvalget, men også senere lage en rapport som viser hva som er gjort for å utbedre kvalitetsmanglene. Oppfølgingene kan også gjenbrukes i kvalitets- og pasientsikkerhetsrapporter der Vallentuna kommunes ansatte med stolthet kan påvise arbeidet sitt med kontinuerlige forbedringer.

 

”I dag har vi bedre kvalitet i vårt systematiske kvalitetsarbeid.”
Urban Jonsson, kvalitetsutvikler sosialforvaltningen, Vallentuna kommune