3 tiltak for å lykkes med risikostyring i fremtiden

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >3 tiltak for å lykkes med risikostyring i fremtiden</span>
Skrevet av
Maria Svanberg
Lesetid
2 min

Hvordan lykkes man med risikostyring i et miljø hvor lovkrav, forutsetninger og risiko er i stadig endring? Her har vi samlet tre viktige suksessfaktorer for å lykkes med risikostyring både i dag og i nær fremtid.

1. Integrer risikostyring i hele virksomheten

Risikostyring skaper mulighet for å øke veksten og gjøre bedriften mer kostnadseffektiv og konkurransedyktig. Men for at det skal være mulig må risikostyring integreres i hvordan virksomheten faktisk fungerer, uten å kvele den.

Hele organisasjonen må bli bevisst på og delta i det pågående risikoarbeidet. Det er et spørsmål om kultur og beslutningsinstinkter mer enn administrativ informasjonsskaping som ikke "egentlig" brukes.

For å få risikoarbeidet ut i organisasjonen er kommunikasjon viktig. Det er ikke helt enkelt å kommunisere risikostyring på en måte som alle forstår og kan ta til seg. Kommunikasjonen må ikke bare være tydelig; men også tilpasset den som skal motta den.

Et risikostyringssystem gjør det mulig å lage de rette kontaktområdene med rett informasjon til de rette personene, uten at det blir overveldende. Samspillet med risikoarbeidet skal understøtte og forme den kontinuerlige beslutningstakingen; ikke være en rapporteringsøvelse.

Visse personer i bedriften trenger tilgang til informasjon ned på detaljnivå, mens andre forstår sammenhengen bedre om de får se det overgripende bildet. Et digitalt verktøy for risikostyring gjør det mulig å få oversikt over virksomhetens felles mål, strategier og aktiviteter, på et nivå som passer hver enkelt.

2. Tilpass risikoarbeidet etter selskapets økende behov

Å jobbe systematisk med risiko i en organisasjon krever ofte en endringsreise. Det er viktig å starte i riktig ende med arbeidsmetoder og omfang som organisasjonen kan absorbere, for så å gradvis bygge seg opp til der man ønsker eller trenger å være for å ha kontroll over riskene sine.

Det er en feil både å starte for stort i troen på at organisasjonen vil "komme à jour" og å starte for lite i troen på at overforenklet "er bedre". Risikoarbeid er et levende arbeid i konstant bevegelse og som alle levende ting endres det over tid.

Etter hvert som kapasitet og behov vokser, må systemstøtten for risikostyring kunne vokse og endres uten store anstrengelser og kostnader. Behovet skal styre systemet; ikke omvendt. Ved å velge en konfigurerbar systemstøtte der man kan gjøre mye selv, skaper man en fremtidssikker og økonomisk forutsigbar investering.

3. Gi organisasjonen rett støtte for risikoarbeidet

Mange organisasjoner begynner risikoarbeidet sitt med verktøy som Excel eller Word, for etter hvert å gå videre til en digital plattform. Med en dedikert systemstøtte for risikostyring får organisasjonen din tilgang til et digitalt samarbeidsområde som fremmer kommunikasjon mellom ulike kontorer, avdelinger og enkeltpersoner.

Dere får tilgang til funksjoner som filtrering, versjonshåndtering, påminnelser om frister og automatiserte rapporter. I dag har mange bedrifter kommet langt med risikoarbeidet. De har desentralisert oversikt over riskene sine, men sliter med å samle all informasjon på ett sted og skape et helhetsbilde.

Utfordringen er å bryte ned siloer, unngå duplisering og opprettholde relevans. Løsningen er en systemstøtte som leverer en klar arbeidslogikk som tilpasser seg deres behov.

Vil du vite mer om hva et risikostyringssystem kan gjøre for din organisasjon? Les mer om Stratsys sitt verktøy for risiko og kontroll.