Kristiansund kommune vinner pris for beste virksomhetsstyring 

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Kristiansund kommune vinner pris for beste virksomhetsstyring </span>
Skrevet av
Maria Svanberg
Lesetid
1 min

Vi gratulerer Kristiansund kommune som vant prisen for beste helhetlige kommunale virksomhetsstyring! Kommunen har vært bruker av Stratsys siden 2018 og har utviklet en eksemplarisk prosess for sin virksomhetsstyring. 

Pris for beste virksomhetsstyring 

Kristiansund kommune er årets vinner av prisen i kategorien for beste helhetlige kommunale virksomhetsstyring.  

"Juryen viste til at Kristiansund har utviklet en god og helhetlig ledelsespraksis. Kommunen kombinerer bruken av historiefortellinger, visuelle representasjoner, modeller og metaforer med en konsistent struktur. Det er også klare resultatindikatorer som gjør det mulig for utenforstående å vurdere måloppnåelse. “Alle kommuner bør studere denne praksisen for helhetlig virksomhetsstyring. Dette er absolutt beste praksis i kommune-Norge og vel verdt at andre kommuner kopierer og lar seg inspirere av.”
– Juryens kommentar til Kristiansunds virksomhetsstyring

Bedre kontroll og styring med Stratsys  

Kristiansund kommune har de siste årene gjort en betydelig satsing på bærekraft og digitalisering av sine virksomhetsprosesser. I forbindelse med dette har de blant annet implementert Stratsys sine verktøy for virksomhetsstyring. 

Kommunen startet anskaffelsesprosessen av nytt verktøy for virksomhetsstyring i 2017 og har nå brukt Stratsys i fire år. I dag bruker de i hovedsak Stratsys til periodisk rapportering, utarbeidelse av planer, internkontroll og oppfølging av mål. 

Kristiansund ligger i front når det gjelder digitalisering og bærekraft. I desember 2019 ble Kristiansund kommune formelt en del av bærekraftsprosjektet United 4 Smart Sustainable Cities (U4SSC). Det betyr at kommunen skal rapportere rundt 100 nøkkeltall som skal illustrere hvordan de presterer når det gjelder smart, bærekraftig utvikling og bærekraftig verdiskaping. 

– Det er mange KPIer, tiltak og aktiviteter knyttet til U4SSC som vi må ha oversikt over, her er Stratsys et veldig godt verktøy for oppfølging, forklarer Vibeke Grønvik fra Kristiansund kommune. Du kan lese mer om kommunens arbeid med Stratsys her.