Consto velger Stratsys for å effektivisere konsernets bærekraftsrapportering

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Consto velger Stratsys for å effektivisere konsernets bærekraftsrapportering</span>
Skrevet av
Erika Gräns
Lesetid
1 min

Consto er et av Norges ledende konsern innen byggebransjen med sterke forankring i både Norge og Sverige. Det norske morselskapet Consto AS startet sin virksomhet i Tromsø i 2006 og har siden utviklet seg til å bli en betydelig aktør - I dag har konsernet over 1000 ansatte med hovedkontor i Tromsø, hvor det hele en gang begynte.

Vi er utrolig glade for at Consto velger Stratsys for å systematisere og effektivisere bærekraftsarbeidet, mot en enda grønnere verden.

Den manuelle håndteringen ble for tidkrevende for Consto

Som mange andre selskaper satt Consto fast i en manuell og tidkrevende arbeidsprosess, men begynte å innse at situasjonen måtte endres for å se resultater raskere. For Constos handlet det om bærekraft og rapportering av klimagassavtrykk, som tidligere har vært håndtert manuelt i Excel. Målet var å finne et system der de kunne følge opp klimagassavtrykk, ta ut et Klimaregnskap og lettere kunne se utslipp per prosjekt.

Hvorfor Stratsys?

Med Stratsys løsning for bærekraftsledelse ønsker konsernet å skape effektivitet i bærekraftsarbeidet og lettere få oversikt over alle deler av prosessen. Med Stratsys får Consto en bred plattform med mulighet til å rapportere og følge opp flere rammeverk som FNs bærekraftsmål, GRI, og ESG. Verktøyet skaper også mulighet for enkelt å sammenstille en Bærekraftsrapport, noe som sparer tid fra tidligere manuell styring, som nå kan legges til andre oppgaver.

Dette vil bidra til at konsernets bærekraftsarbeid blir mer systematisk og effektivt.
Jon Vindal, utviklingssjef for bærekraftig bygg i Consto AS.

Les mer om hvordan Stratsys kan hjelpe deg med ditt bærekraftsarbeid her.