Kvalitetsarbeid for helse og omsorg

Nå målene med et strukturert kvalitetsarbeid

Vil du jobbe systematisk med forbedringsarbeid og øke fokuset på pasienter og brukere? Med Stratsys kvalitetsstyringsverktøy samler du alt kvalitetsarbeid i en felles plattform. Dermed skaper du de riktige forutsetningene for virksomheten. 

kvalitetsarbete-vård-och-omsorg (1)

227 000 +

brukere av Stratsys produkter og plattform.

200 +

systemer som kan integreres med Stratsys.

500 +

kunder over hele verden.

Noen av våre fornøyde kunder

Planlegge

Planlegg for kontinuerlige forbedringer

I Stratsys kvalitetsstyringsverktøy kan du enkelt planlegge kvalitetsarbeidet ifølge gjeldende lover og forskrifter. Som støtte har du funksjoner for risikoanalyser og egenkontroller, og du kan fordele ansvar direkte i verktøyet.
Forebygge

Følg utviklingen i sanntid

I kvalitetsstyringsverktøyet ser du alle aktuelle opplysninger og en separat liste over hva som skal gjøres. Du kan følge utfallene av kvalitetsindikatorer i sanntid og se avviksstatistikk over tid.

Den digitale risikomatrisen hjelper deg med proaktive risikoanalyser. Dermed kan du sette inn forbedringstiltak der det trengs og forebygge risikoer før de oppstår.
Oppfølgning

Evaluer kvalitetsarbeidet

Når du skal evaluere organisasjonens kvalitetsarbeid kan du enkelt innhente data og målepunkter fra alle enheter. Dataen sammenstilles automatisk, og verktøyet genererer fullstendige pasientsikkerhets- og kvalitetsrapporter med utfall og tiltak.

Hvorfor velge Stratsys kvalitetsstyringsverktøy for kvalitetsarbeid innen helse- og omsorg?

Få en rød tråd

I verktøyet kan du gjøre både risikoanalyser og egenkontroller. Dette gir dere gode prosesser for å skape en rød tråd gjennom hele organisasjonen.

Pasienten i fokus

I Stratsys tilpasser du kvalitetsarbeidet helt etter virksomhetens behov. Forbedringstiltakene når dermed ut til dem som trenger det mest, pasientene og brukerne.

Proaktivt risikoarbeid

Du får en digital risikomatrise som hjelper deg med å gjøre proaktive risikoanalyser. Dermed blir det enkelt å sette inn forbedringstiltak der det trengs.

Mindre administrasjon

Verktøyet innhenter data og målepunkter fra alle enheter. Det gjør at du får mindre administrativt arbeid og i stedet kan bruke tiden på utvikling og forbedring.

Hva sier kundene våre om Stratsys?

Mer effektive arbeidsprosesser for Aleris

En av Aleris største utfordringer i Sverige er at de er spredt over flere ulike regioner i landet, med flere ulike oppdragsgivere som stiller krav. Ulike deler av organisasjonen måtte bruke flere ulike systemer, noe som var både tid- og ressurskrevende. Med Stratsys fikk de et verktøy hvor all informasjon kunne samles og være tilgjengelig for alle regioner.

Start reisen din med Stratsys i dag

Vil du vite hvordan Stratsys verktøy kan hjelpe din virksomhet? La en av våre eksperter skreddersy en demo etter dine behov.