Hvordan ser det egentlig ut når man implementerer Stratsys sitt produkt for arbeidsmiljø i praksis? I dette kundecaset deler Gävleborg-regionen sine erfaringer rundt Stratsys sitt arbeidsmiljøprodukt. Vi har pratet med Christina Wallin og Camilla Ask som har ansvaret for å utvikle det systematiske arbeidsmiljøarbeidet i Region Gävleborg.

 

Hva er deres største utfordringer?

– Vi er en stor organisasjon med drøyt 300 ledere, i avdelingen for arbeidsmiljø jobber vi proaktivt og grundig for å få det systematiske arbeidsmiljøarbeidet på plass, innleder Camilla. Vår jobb er å levere støtte til lederne, slik at de kan bli fremgangsrike i sitt arbeidsmiljøarbeid. På grunn av størrelsen på virksomheten er det en utfordring å nå ut med støtten til lederne og få det til å lande i organisasjonen.

Christina forteller videre at lederne har en stor interesse for arbeidsmiljøspørsmålene, men at de ikke alltid har så mye tid som de skulle ønske til å bruke på arbeidet. Derfor er det viktig at de får den støtten de trenger for å effektivisere og forenkle det systematiske arbeidsmiljøarbeidet.

En annen utfordring er å forklare det kompliserte uttrykket «systematisk arbeidsmiljøarbeid» for resten av organisasjonen. Det systematiske arbeidsmiljøarbeidet består av utrolig mange ulike deler og noen ganger er det vanskelig å formidle hvordan alt henger sammen, sier Camilla. Målet vårt er at resten av organisasjonen skal synes at arbeidsmiljøarbeidet er like oversiktlig og enkelt som vi som jobber med det på heltid synes.

 

 

Hvor langt har regionen kommet i arbeidsmiljøarbeidet sitt?

– Det varierer, organisasjonen er stor og en del ledere har kommet veldig langt, mens andre ikke har samme kunnskapsgrunnlag å stå på ennå, mener Christina. Samlet sett er det utviklingspotensial for å heve kunnskapsnivået rundt arbeidsmiljøspørsmålene, hvilket er noe vi streber etter i dag. Vi må tydeliggjøre for lederne hva som faktisk må gjøres på arbeidsmiljøområdet og ser store muligheter for å gjøre dette ved hjelp av Stratsys!

 

Hvilke løsninger brukte dere før Stratsys?

– Vi samlet relevant informasjon i Word- og Excel-dokumenter som vi delte på intranettet, forteller Camilla. Man kan si at vi hadde en buffé av informasjon på intranettet, hvilket gjorde at det ikke alltid var lett å finne akkurat det man lette etter. I Stratsys har vi bedre struktur og kan samle all informasjon på ett sted.

koncernlogotyp_farg
Behovet
En bedre struktur for å administrere det systematiske arbeidsmiljøarbeidet.
Løsningen
Innførte Stratsys sitt verktøy for systematisk arbeidsmiljøarbeid.
Resultatet
Utviklet en ny struktur i Stratsys som økte det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet.
Utvide Minimere

Oppdag produktet Region Gävleborg bruker for arbeidsmiljøarbeidet sitt

Stratsys sitt produkt for systematisk arbeidsmiljøarbeid legger forholdene til rette for en god og trygg arbeidsplass. Få oversikt over risikoer og tiltak og skap driv i handlingsplanene deres.

Hvorfor valgte dere Stratsys sitt produkt for arbeidsmiljøarbeid?

Christina forteller at regionen allerede jobbet med Stratsys sine verktøy for forretningsplan og strategisk planlegging, hvilket gjorde at man så potensialet i å også digitalisere arbeidsmiljøarbeidet med Stratsys.

 

 

Hvordan implementerte dere Stratsys? 

– Vi startet med å ta utgangspunkt i Stratsys sitt produkt for arbeidsmiljø og testet det gjennom en pilot på en mindre gruppe med ledere, som ikke er like kjent med arbeidsmiljøspørsmålene som vi er, forteller Camilla. På denne måten kunne vi tilpasse arbeidsmetoden ett trinn av gangen i stedet for å rulle den ut i hele organisasjonen på en gang. Dette føltes ut som en bedre måte å få tid til å lære opp alle og få samtlige ansatte med på endringsreisen. Vi ønsket å kvalitetssikre og virkelig få lederne til å bruke systemet langsiktig.

– Vi fikk ta utgangspunkt i en ferdig struktur i produktet som i etterkant ble tilpasset etter våre behov, en arbeidsmåte som trolig sparte oss for mange timers arbeid.

 

 

Lærdom og suksessfaktorer fra implementeringen? 

 

– Piloten har vært en trygghet for oss hele veien og Stratsys-teamet har stått bak spakene for å sørge for at leveransen lander godt i organisasjonen, forteller Christina. Det har vært et veldig bra opplegg og vi har lært oss veldig mye på veien; både fra Stratsys og våre egne ledere. Behov som vi ikke var klar over kom frem i løpet av implementeringen og vi kunne se på hvilke områder det var etterspørsel etter tydeligere gjennomganger.

– Vi fikk også en gratis sjanse til å lære opp alle lederne våre i forbindelse med implementeringen og dermed heve kunnskapsnivået rundt arbeidsmiljøspørsmålene, mener Camilla. To fluer i en smekk!

 

 

Hvordan har Stratsys hjulpet dere med å løse organisasjonens utfordringer? 

 
– Nå har vi all informasjon tydelig strukturert og samlet på ett sted, fortsetter Camilla. Som arbeidsgiver er det en stor fordel å ha alt samlet i ett system, ellers kan dokumentasjon lett forsvinne. Nå kan en leder enkelt fortsette der en annen slutter, hvilket er veldig verdifullt. Systemet gir oss også mulighet til å pakke informasjonen på en tydelig og lett tilgjengelig måte.

 

 

Hva er de største forskjellene før og etter Stratsys?

 

– Vi har fått en hel del spørsmål fra lederne og mange av dem har kommet ordentlig i gang med arbeidsmiljøarbeidet. Noen har til og med ligget foran oss iblant! Vi hørte fra en leder som gjorde en årlig oppfølging i systemet for første gang og de sa at de hadde hatt en skikkelig aha-opplevelse.

"Det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet har økt, ettersom man nå forstår hvorfor man skal gjøre ting på en bestemt måte. Både ledere og ansatte har lært seg å forstå risikofaktorene. Når man kan følge utviklingen i systemet er det også lettere å fortsette med det forebyggende arbeidet. Det blir morsomt og enkelt når man kan se resultatene av arbeidsmiljøarbeidet sitt og forstår gevinstene."

– Camilla  Ask, region Gävleborg

 

Bestill en demo i dag for å se hva Stratsys kan gjøre for din organisasjon