Region Gävleborg utvikler arbeidsmiljøarbeidet

Region Gävleborg
Skrevet av
Eric Backlund
Lesetid
1 min

Hvordan ser det egentlig ut når man implementerer Stratsys sitt produkt for arbeidsmiljø i praksis? I dette kundecaset deler Gävleborg-regionen sine erfaringer rundt Stratsys sitt arbeidsmiljøprodukt. Vi har pratet med Christina Wallin og Camilla Ask som har ansvaret for å utvikle det systematiske arbeidsmiljøarbeidet i Region Gävleborg.

 

Hva er deres største utfordringer?

– Vi er en stor organisasjon med drøyt 300 ledere, i avdelingen for arbeidsmiljø jobber vi proaktivt og grundig for å få det systematiske arbeidsmiljøarbeidet på plass, innleder Camilla. Vår jobb er å levere støtte til lederne, slik at de kan bli fremgangsrike i sitt arbeidsmiljøarbeid. På grunn av størrelsen på virksomheten er det en utfordring å nå ut med støtten til lederne og få det til å lande i organisasjonen.

Christina forteller videre at lederne har en stor interesse for arbeidsmiljøspørsmålene, men at de ikke alltid har så mye tid som de skulle ønske til å bruke på arbeidet. Derfor er det viktig at de får den støtten de trenger for å effektivisere og forenkle det systematiske arbeidsmiljøarbeidet.

En annen utfordring er å forklare det kompliserte uttrykket «systematisk arbeidsmiljøarbeid» for resten av organisasjonen. Det systematiske arbeidsmiljøarbeidet består av utrolig mange ulike deler og noen ganger er det vanskelig å formidle hvordan alt henger sammen, sier Camilla. Målet vårt er at resten av organisasjonen skal synes at arbeidsmiljøarbeidet er like oversiktlig og enkelt som vi som jobber med det på heltid synes.

Hvor langt har regionen kommet i arbeidsmiljøarbeidet sitt?

– Det varierer, organisasjonen er stor og en del ledere har kommet veldig langt, mens andre ikke har samme kunnskapsgrunnlag å stå på ennå, mener Christina. Samlet sett er det utviklingspotensial for å heve kunnskapsnivået rundt arbeidsmiljøspørsmålene, hvilket er noe vi streber etter i dag. Vi må tydeliggjøre for lederne hva som faktisk må gjøres på arbeidsmiljøområdet og ser store muligheter for å gjøre dette ved hjelp av Stratsys!

Hvilke løsninger brukte dere før Stratsys?

– Vi samlet relevant informasjon i Word- og Excel-dokumenter som vi delte på intranettet, forteller Camilla. Man kan si at vi hadde en buffé av informasjon på intranettet, hvilket gjorde at det ikke alltid var lett å finne akkurat det man lette etter. I Stratsys har vi bedre struktur og kan samle all informasjon på ett sted.