Stratsys er en del av Linköpings Bymisjons kvalitetsstyringssystem

Linköping Bymisjon
Skrevet av
Erik Englund
Lesetid
1 min

Forbedret oppfølging, tydelig beslutningsgrunnlag for agil styring av virksomheten og tydelige effektrapporter til gavegivere er noen av grunnene til at Linköpings Bymisjon velger Stratsys. Her forteller Kenneth Humling, kvalitetsutvikler i Linköping Bymisjon, hvorfor de valgte Stratsys sitt verktøy for sitt kvalitetsstyringssystem og hvilke forventninger de har.

Hvorfor valgte dere Stratsys?

Stratsys er en del av en helhet vi jobber med når det gjelder hele vårt kvalitetsstyringssystem. Strategisk valgte vi å velge flere, godt integrerte, systemer i stedet for å prøve å velge ett system som håndterer alle våre behov, forteller Kenneth.

Vi jobber med prosesser i 2c8 og beslutningsstøtte i Qlik, og vi trengte da å ha et system som vever dette sammen der vi kunne dokumentere analysene våre og sette sammen de rapportene og resultatsammenstillingene vi trenger. Her fant vi ut at Stratsys var den siste brikken i puslespillet.

Hva slags forventninger har dere til Stratsys verktøy?

Som en organisasjon som har en 90-konto kreves det full sporbarhet mellom innsamlede midler, planlagt virksomhet og at de effektene vi lover også oppnås. Tidligere var det et krevende arbeid å sammenstille digitale data og den informasjonen som kommer av ansattes kunnskap og erfaring.

 

Nå jobber vi med å skape digitale fotavtrykk i hverdagen som genererer analysedata. Vi kan i stedet bruke tid på analyser og tiltak for å finpusse og forbedre driften. Å kunne samle alle analyser og aggregere resultatene kontinuerlig, gir oss muligheten til å ta raske og faktabaserte beslutninger.

Kenneth Humling, Linköpings Bymisjon

 

Å kunne agere raskt og følge med på hvordan aktivitetene våre bidrar til å skape en reell forskjell for våre deltakere er sentralt for oss som en idédrevet sivilsamfunnsaktør. Vi jobber med de mest sårbare i samfunnet vårt og streber etter å gjøre mer for fler.

Som en Bymisjon er merkevaren vår den viktigste ressursen vår. Ved hjelp av Stratsys vil vi kunne styrke det ytterligere i vår kommunikasjon ved å bedre kunne vise til resultatene og effektene virksomheten vår faktisk har, avslutter Kenneth.