3 viktige faktorer å se etter i et risikostyringssystem

risk-management-process
Skrevet av
Max Kollberg
Lesetid
1 min

Behovet for risikostyring øker etter hvert som kravene til bedre proaktivitet og ansvar strammes inn. Selskaper fortsetter å digitalisere for å redusere arbeidsmengden og etterspørselen etter risikostyringssystemer øker stadig. Hvordan skal man tenke når man leter etter et digitalt verktøy for risikostyring? Her deler vi våre beste tips.

1. Funksjonalitet som oppfyller kravene dine – i dag og i morgen

Hvilke funksjoner er viktigst for at bedriften din skal få mest mulig ut av risikoarbeidet? Hva kan innføres i dag og hva må innføres senere? Alle organisasjoner har ulike arbeidsmetoder og krav når det kommer til risikostyring.

I dag kommer mange verktøy for risikostyring i ferdigpakkede løsninger, noe som gjør at det ofte går raskt å komme i gang, enkelt å bruke og rimelig. For de fleste bedrifter er det ingen grunn til å bygge sitt eget system, det kan være både komplisert, dyrt og tidkrevende.

Se heller etter en pakket løsning som dekker grunnleggende behov, men som også er fleksibel og kan tilpasses i ettertid.

2. Enkelt å implementere og bruke

For at din organisasjon skal få best mulig verdi ut av produktet, må det selvfølgelig være brukervennlig. Unngå altfor avanserte systemløsninger som tar lang tid å implementere, krever ekstra koding og hjelp fra innleide konsulenter.

I dag finnes det mange gode verktøy som har lav læringsterskel og som verken krever koding eller eksterne ressurser for implementering. Velger du et brukervennlig verktøy med et intuitivt grensesnitt, er det større sjanse for at kolleger og ansatte faktisk bruker det.

3. Mulighet for å integreres med andre systemer

Det er viktig at risikostyring blir en del av organisasjonens overgripende målbilde. Risikoarbeid burde ikke isoleres, derimot burde det deles med hele virksomheten for å være fremgangsrikt.

Derfor er det en stor fordel om verktøyet for risikostyring kan integreres med andre systemer dere har, for eksempel verktøy for strategisk planlegging, ISO-arbeid eller økonomi. Mange verktøy kan brukes både som en frittstående løsning og integrert med andre produkter for å lette dataoverføring.

Med et enkelt knappetrykk kan dere hente nøkkeltall, utfallsdata og økonomiske tall fra andre systemer og bruke informasjonen i risikoarbeidet. Dere trenger ikke legge inn data manuelt, noe som både sparer tid og reduserer feil forårsaket av den menneskelige faktoren.

Vil du vite mer om hvordan et risikostyringssystem kan lette arbeidet i din organisasjon? Lær mer om Stratsys sitt verktøy for risiko og kontroll.