Slik har Covid 19 påvirket arbeidsmiljøet – 4 kunder forteller

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Slik har Covid 19 påvirket arbeidsmiljøet – 4 kunder forteller</span>
Skrevet av
Eric Backlund
Lesetid
2 min

Pandemien har hatt både positiv og negativ innvirkning på arbeidsmiljøet. Noen har elsket å jobbe hjemmefra, mens andre ikke har likt det i det hele tatt. Noen har fått en økt følelse av ensomhet, mens andre har syntes det har vært deilig å unngå surret i kontorlandskapet.

Siden mars 2020 har organisasjoner over hele landet jobbet hardt for å tilpasse seg de nye restriksjonene – med håp om at det ikke vil ha for stor innvirkning på arbeidsmiljøet. Men hvordan gikk det egentlig? Vi har spurt fire av våre kunder hvordan Covid 19 har påvirket deres arbeidsmiljø!

Hvordan har Covid 19 påvirket arbeidsmiljøet?

I midten av mars 2020 ble det plutselig normen å jobbe hjemmefra, noe mange organisasjoner ikke hadde erfaring med i det hele tatt! Men siden den gang har de fleste virksomheter klart å tilpasse seg godt til tross for omstendighetene.

Digitale verktøy for å støtte hjemmearbeidet er innført på de fleste arbeidsplasser, hånd i hånd med nye rutiner for å hindre smittespredning på kontoret.

Å ha møter, sosiale sammenkomster og fredagskaffe over Zoom eller Teams ble raskt en naturlig del av hverdagen til de fleste ansatte – og det tok ikke lang tid før det fantes håndsprit i så godt som hvert hjørne av kontoret.

Digitalisering gjør det enklere for hjemmearbeidere

En kommune vi har vært i kontakt med forteller at de i tillegg til det vanlige systematiske arbeidsmiljøarbeidet har jobbet aktivt med krisehåndtering, jevnlige risikovurderinger, tilpasninger av lokaler og støtte til fjernarbeid.

Mange virksomheter har også introdusert et eller annet form for digitalt verktøy for å forenkle fjernarbeid og knytte organisasjonen sammen. En viktig del for å kunne jobbe sammen, men på avstand!

En annen kommune forteller at de har utviklet spesifikke risikoer knyttet til Covid 19 – som de fra tverradministrativt nivå fordeler på alle virksomheter og gjør risikovurderinger rundt hver uke. Kommunen forteller at flere virksomheter skaper egne risikoer, blant annet for særskilte forhold og handlingsplaner som har hjulpet dem å redusere risikoen. Felles risiko og samlet oppfølging er med på å veilede og støtte kontinuerlig.

Det som også har vært fordelaktig med et digitalt verktøy er styring av risiko- og sårbarhetsanalyser – og muligheten for organisasjonen til å samarbeide om krisehåndteringsarbeidet. Siden kommunene normalt gjennomfører for eksempel risikoanalyser fysisk på arbeisplassen, kan de nå i stedet jobbe sammen med en digital risikomatrise.

Hvor ergonomisk er ditt hjemmekontor?

En stor utfordring har vært å gjøre hjemmekontoret til en så ergonomisk arbeidsplass som mulig. Vi har nok vært flere som satt sammenkrøllet med en liten laptop ved kjøkkenbordet, i sengen eller i sofaen. Noe som åpenbart ikke er optimalt!

For å unngå dette har mange organisasjoner tillatt ansatte å låne med seg utstyr hjem – for eksempel høydejusterbare pulter, skjermer og kontorstoler. Noe som har blitt satt stor pris på!

For tidlig å identifisere eventuelle problemer knyttet til arbeidsmiljøet, har våre fire kunder hatt en løpende dialog med sine ansatte angående deres arbeidsforhold. En organisasjon forteller at de månedlig sender ut et skjema med arbeidsmiljørelaterte spørsmål som alle ansatte kan svare på.

Arbeidsmiljøtips under Covid 19:

  • Arbeid aktivt med regelmessige risikovurderinger for å oppdage eventuelle problemer tidlig.
  • Om mulig, la ansatte låne med seg utstyr for fjernarbeid hjem.
  • Ha en løpende diskusjon med de ansatte for å justere forholdene rundt den nye arbeidssituasjonen.
  • Digitale møter er et must under pandemien, gjerne for digital kaffe og sosiale sammenkomster også. Alt for å opprettholde den sosiale kontakten med kollegaer.
  • Ta i bruk en digital sjekkliste for å enkelt distribuere kunnskap i organisasjonen.

Her kan du teste Stratsys digitale verktøy for arbeidsmiljøarbeid kostnadsfritt!

Les mer om SYSTEMATISK ARBEIDSMILJØARBEID