Miljøfaktorer som øker kravene til proaktiv risikostyring

pexels-cottonbro-4065898
Skrevet av
Max Kollberg
Lesetid
2 min

Etter hvert som lovkravene blir fler og endringstakten i verden går raskere, øker også behovet for risikostyring. Dette gjør at mange virksomheter ser behovet for systemstøtte som støtter dokumentasjon og håndtering av mangefasetterte risikoer. I dette blogginnlegget kan du lese om hvilke utfordringer organisasjoner står overfor i dag og hvordan du kan få en mer proaktiv risikostyring.

Utfordringer organisasjoner står overfor i dag

Endringer i verden rundt oss gjør at organisasjoner må tilpasse seg; og det raskt. For mange organisasjoner er det å ligge ett steg foran en stor utfordring.

Noen eksempler på utfordringer som organisasjoner står overfor i dag:

 • Holde seg oppdatert på nye lovkrav og dokumentere overholdelse av lover.
 • Økte krav innenfor GDPR.
 • Tverrfunksjonelle regelverk krever økt samarbeid innad i organisasjoner.
 • Økt risikobilde på områder som bærekraft, arbeidsmiljø og IT.
 • Behov for systematikk og å eliminere risiko gjennom manuelt arbeid og interne prosesser.

3 grunner til at behovet for systemstøtte øker

 1. Dokumentasjon på lovoverholdelse
  Etter hvert som lovkravene blir flere og flere, øker også kravene til å dokumentere og følge opp risikoarbeidet. Mange organisasjoner sliter med å holde all dokumentasjonen samlet og formidle den videre i organisasjonen på en enkel måte. Med et digitalt verktøy kan dere lettere fordele ansvar og få informasjonen samlet slik at det blir en enhetlig arbeidsprosess innad i organisasjonen.
 2. Datadrevet informasjon
  I dagens skiftende verden er det stadig viktigere for organisasjoner å jobbe datadrevet. Uten et digitalt verktøy kan det være vanskelig å få en rask oversikt over relevante data eller lage visuelle rapporter. Det er også fordelaktig å kunne følge dataene i sanntid for å kunne fokusere på å håndtere risiko og innføre kontroller.
 3. Digitaliserte arbeidsprosesser
  Som vi nevnte i punktene ovenfor, er risikoarbeidet for mange organisasjoner en tung administrativ byrde som kan redusere nivået av lovoverholdelse og tillit. Med et digitalt verktøy kan dere automatisere deler av den administrative prosessen og spare tid, penger og ressurser.

Suksessfaktorer for proaktiv risikostyring

 • Digitalisere arbeidsprosesser for å frigjøre tid til andre ting.
 • Velge et brukervennlig system som alle kan jobbe i.
 • Dele relevant informasjon med resten av virksomheten.
 • Holde samme endringstakt som konkurrentene og omverdenen.
 • Samle og tilpasse risiko- og kontrollarbeidet på en felles plattform.

Avslutningsvis, for å lykkes i risikostyringsprosessen i fremtiden er det viktig å tilpasse seg utviklingen i omverdenen. For lettere å kunne tilpasse virksomheten er automatiserte arbeidsprosesser og datadrevet informasjon en viktig del. Siden omverdenen kan endre seg raskt er det viktig at organisasjoner har proaktiv risikostyring godt etablert innad. Proaktiv risikostyring kan innebære at organisasjonen får økt fleksibilitet og potensial til å tilpasse seg interne og eksterne faktorer og endringer, hvilket øker muligheten for å nå fastsatte mål.

Vil du vite mer om hvordan din organisasjon kan effektivisere risikostyring med et digitalt verktøy? Oppdag produktet vårt Risiko & Kontroll og forbedre prosessene deres allerede i dag.