Effektivisere målstyringen i 4 trinn

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Effektivisere målstyringen i 4 trinn</span>
Skrevet av
Erika Gräns
Lesetid
2 min

Har du kommet i gang med målstyringen? Gratulerer! Da er du et godt stykke på vei til å ta organisasjonen til neste nivå. I dette blogginnlegget ser vi på hvordan du kan få maksimalt ut av målstyringen – med 4 enkle trinn!

Følg opp!

Når du har kommet i gang med målstyringen, må du holde deg til den. Det handler ikke bare om å sette seg mål og kommunisere dem ut i virksomheten. Du må også følge dem opp fortløpende for å sikre at de blir overholdt.

Høres det ut som en selvfølge? Kanskje det. Likevel er det mange som går glipp av nettopp oppfølgingen. Den havner mellom stolene til fordel for en viktigere brann som må slukkes.

Husk at hvis du vil at medarbeiderne skal engasjere seg i målene, må du også gjøre det. Så sørg for å følge opp og oppdatere hele virksomheten: hvordan ligger dere faktisk an? Skal dere fortsette som dere gjør, eller må dere justere noe for å bli bedre?

Sett dere mål sammen

Det er viktig å avklare og analysere målene på individnivå, slik at alle i organisasjonen kan relatere til dem. Ved å sette målene sammen med medarbeiderne får du dessuten en mulighet til å vise en genuin interesse for deres utvikling – og til å forankre målene ute i organisasjonen.

Medarbeidere som føler at de får vokse og utvikle seg, har mindre grunn til å bytte jobb, noe som dessuten gjør at du kan beholde dem lenger. Målene dere setter sammen, skal være rimelige, individtilpassede og målbare. Slik at det blir lett å gi fortløpende tilbakemeldinger og sikre at de overholdes.

Skape engasjement hos medarbeiderne

Når dere har satt målene, gjelder det å oppmuntre medarbeiderne til å ta ansvar, slik at de kan ta beslutningene som kreves for å oppnå riktig resultat. Det er først når medarbeiderne føler at arbeidsplassen er et trivelig miljø at de vil tørre mer og vokse med arbeidsoppgavene!

Det er derfor viktig at du lar dem styre arbeidet sitt selv, i den grad det er mulig. Ved å øke medarbeidernes frihet og ansvar, beveger du deg mot en mer tillitsbasert styring. Fokuser på å skape et åpent klima, der medarbeiderne får rom til å gjøre feil og rette opp igjen, men fremfor alt lære og utvikle seg. Økt frihet i kombinasjon med kontinuerlige tilbakemeldinger vil mest sannsynlig føre til både økt motivasjon og ytelse.

Invester i et godt verktøy

For deg som virkelig ønsker å ta målstyringen til neste nivå, kan det være lurt å investere i et digitalt verktøy som hjelper deg å organisere målarbeidet og kommunisere med organisasjonen på en smidig måte. Det er mange fordeler med et digitalt verktøy. For det første har du tilgjengeligheten; det blir lettere for alle medarbeidere å få tilgang til informasjonen dere må dele. Versjonshåndteringen blir også enklere, fordi man bare har «ett dokument» å gå ut fra og som alltid er oppdatert.

Med et skybasert verktøy får dere dessuten tilgang til materialet uansett hvor dere befinner dere og til alle døgnets tider. Dette gjør det enklere hvis dere har kontorer på ulike steder eller ønsker å følge dagens utvikling med større grad av hjemmekontor, som gjør medarbeiderne mer fleksible med tanke på arbeidstid og -sted.

Det blir også lett å få rask oversikt over hvordan man ligger an med målene, utarbeide rapporter og fordele ansvarsområder. De fleste verktøy utvikles fortløpende ut fra behov, som betyr at du kan justere funksjonene etter hva organisasjonen trenger. I stedet for å gjøre avanserte beregninger i Excel, kan dere automatisk få en visuell situasjonsrapport over nøkkeltall og potensielle risikoer direkte i verktøyet.

Vil du vite mer? Kontakt oss her.