3 av fremtidens store utfordringer innenfor cybersikkerhet

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >3 av fremtidens store utfordringer innenfor cybersikkerhet</span>
Skrevet av
Per Gustavsson
Lesetid
3 min

Hva trenger organisasjonen din å vite om cybersikkerhet for å forhindre fremtidige trusler? Her får du vite om tre av fremtidens store utfordringer innenfor cybersikkerhet. Du vil også lære hva som menes med begrepet cybersikkerhet og hvorfor det er viktig for din virksomhet.

Hva menes med cybersikkerhet?

Cyber​​​​sikkerhet handler om å beskytte systemer, programmer, datamaskiner, mobile enheter, nettverk, informasjon og enkeltpersoner mot cyberangrep, slik at en organisasjon eller person ikke blir hindret i arbeid eller fritid.

Hva er et cyberangrep?

Et cyberangrep er et elektronisk angrep på et system, program, datamaskin, mobil enhet, nettverk eller individ. Formålet med et cyberangrep er å få tilgang til systemer og nettverk for å endre eller ødelegge informasjon.

Det vanligste er at kriminelle utfører cyberangrep for økonomisk vinning. Det hender også at utenlandske stater og terrororganisasjoner utfører cyberangrep for å spre frykt i samfunnet, eller at hackere angriper organisasjoner eller selskaper. Det er mindre vanlig at cyberangrep kommer fra grupper eller enkeltpersoner som søker spenning.

I dag har ulike former for cyberangrep blitt stadig mer vanlig. For at et cyberangrep skal lykkes, kreves det sårbarheter i systemer, programmer, datamaskiner, mobile enheter, nettverk eller at enkeltpersoner kan bli lurt.

Det er viktig at organisasjoner gjør cybersikkerhet til en del av det forebyggende arbeidet med risikostyring, for å kunne agere raskt på fremtidige trusler.

3 utfordringer innenfor cybersikkerhet som alle bedrifter bør være klar over

1. Digitaliseringen går raskere enn utviklingen innenfor cybersikkerhet

I RISE-rapporten «Cyberhot mot Sverige» kan vi lese om hvordan utviklingen av cybersikkerhet tar for lang tid i forhold til den stadig økende digitaliseringen av samfunnet. I rapporten «Sveket mot cybersäkerheten» tar også Fores opp problematikken rundt den raske digitaliseringstakten og hvordan den øker sårbarheten i samfunnet.

Mange organisasjoner mener at implementering av tekniske løsninger er tilstrekkelig for å løse problemene. Men å bytte system, installere beskyttelsesmekanismer og begrense bruken er ikke nok. Ansatte må bevisstgjøres om sin rolle når det gjelder cybersikkerhet, arbeidsprosesser må tilpasses og mye hensyn må tas til lovlighet og egnethet.

Modningsnivået i organisasjonen styres av ansattes medvitenhet om cybersikkerhet, hva som er hensiktsmessig og lovlig; samt hvilke prosesser som er gjeldende. Først etter det kommer viktigheten av hvilken teknologi som kan gi ekstra beskyttelse.

Organisasjoner må bli motstandsdyktige mot cyberangrep for å kunne holde tritt med den digitale utviklingen.

2. Økt trusselbilde for cyberangrep

Cyberangrep mot både Norge og Sverige øker, både i antall og omfang. I dag er Russland og Kina øverst på listen over stater som gjennomfører regelmessige forsøk på cyberangrep mot Skandinavia.
I forbindelse med krigen i Ukraina har sikkerhetssituasjonen i verden endret seg, og det har gjort oss stadig mer bevisste på vår avhengighet av digital infrastruktur; og hva konsekvensene kan være dersom vi ikke kan bruke de digitale systemene våre.

Cyberangrepene påvirker ikke bare forstyrrelsen av samfunnets infrastruktur, de kan også ha som mål å skape uro blant innbyggere og ødelegge tilliten til landets myndigheter.

Alle organisasjoner, myndigheter, kommuner, regioner og foretak har behov for å kunne fortsette sin virksomhet under og etter et cyberangrep. Kontinuitetsstyring med reserverutiner er derfor nødvendig, og de må øves og testes regelmessig.

3. Behov for motstandskraft gjennom kompetansetilførsel

Akkurat nå er vi inne i det EU kaller The Digital Decade. Sammen arbeider vi for å digitalisere store deler av infrastrukturen vår, en oppgave som krever økt kompetanse innenfor blant annet cybersikkerhet.

Dessverre opplever mange organisasjoner at det er vanskelig å rekruttere personer med kompetanse innenfor feltet. De siste årene har etterspørselen etter ulike former for IT-kompetanse vokst raskere enn tilgangen.

Organisasjoner må investere mer i å finne og videreutdanne unge talenter innenfor områder som cybersikkerhet, for å sikre kompetanse for fremtiden. Derfor må organisasjoner nærme seg universiteter og høyskoler og samarbeide mer med dem.

Hvordan kan organisasjoner jobbe forebyggende med cybersikkerhet?

Når vi digitaliserer, må vi samtidig være klar over at det også innebærer endringer i arbeidsmetoder, at det kommer nye og endrede regler og lover, og at det vil være sårbarheter som en antagonist kan bruke til å utføre cyberangrep mot oss.

Det er lett å tenke at vi går en dystopisk fremtid i møte, men den viktigste enkeltfaktoren for å lykkes med forebyggende cybersikkerhetsarbeid er ansattes vilje og villighet. Det vi ser rundt oss er at de fleste organisasjoner jobber med en eller annen form for risikostyring, noe som også inkluderer cybersikkerhet.

Her trengs det støtte, og for å ta det forebyggende sikkerhetsarbeidet til neste nivå, må virksomheter skape bærekraftige og effektive arbeidsprosesser.

Det er mange fordeler med å samle all sikkerhetsrelatert informasjon på en felles samarbeidsflate, for eksempel i et dedikert verktøy for risikostyring. Da kan arbeidet enkelt styres og deles med berørte parter, både interne og eksterne.

Proaktiv risikostyring med Stratsys

Med Stratsys sitt verktøy for risikostyring kobler dere sammen alle forretningsfunksjoner og får full oversikt over forhold knyttet til selskapets risikoer, noe som i sin tur genererer innsikt som hjelper ditt foretak med å ta mer proaktive beslutninger. Kontakt oss i dag, så forteller vi mer.

Les mer fra vår knowledge hub