Sikkerhet

Sikkerheten din kommer først

Informasjonen din er svært viktig for oss. Derfor er Stratsys plattform utviklet med det høyeste sikkerhetsnivået slik at du alltid kan føle deg trygg.

Kontakt oss

Om Stratsys sikkerhet

  • All kommunikasjon er kryptert via SSL
  • Kontinuerlig sikkerhetskopiering i sanntid
  • Database i klyngemiljø med innebygd failover
  • Flertrinns dataspeiling på forskjellige geografiske steder
  • Flere uavhengige forbindelser til Internett med uavbrutt strømforsyning, brannvern, brannbeskyttelse, klimaanlegg og videoovervåking
  • Begrense påloggingsforsøk før blokkering av bruker
  • Mulighet til å bruke egen identitetsleverandør via SAMLv2

Personvern – Solid nettverksbeskyttelse

Nettverket som forbinder Stratsys produksjonsservere er beskyttet av redundante brannmurer, inntrengersporing og belastningsfordeling.

Sikre passord og brukernavn

Hver bruker har et unikt brukernavn og identifiserer seg i systemet med et personlig passord. Spesifikke passordkrav kan implementeres.

Tilgjengelighet – Systemstatus og ytelse

Vi er stolte over å ha en gjennomsnittlig oppetid for Stratsys plattform på 99,98%.

Redundans i flere lag

Stratsys nettverksinfrastruktur er utviklet for å gi full redundans og maksimal tilgjengelighet. Hvis noe skulle skje blir alt virksomhetskritisk utstyr, inkludert rutere, brannmurer, applikasjons- og databaseservere, samt lagrings- og nettverksutstyr, konfigurert og satt i drift for en sømløs overgang.

Havariberedskap og hendelseshåndtering

Stratsys produksjonssystem driftes på en serverklynge på to geografisk adskilte steder. Alle viktige servere og applikasjoner er installert på begge steder for å sikre at driften ikke blir forstyrret ved store avbrudd eller katastrofer. Dersom det blir feil på et av stedene, er den andre plasseringen konfigurert til å overta alle produksjonsoppgaver med minimale tjenesteavbrudd og kapasitetsreduksjoner.

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting

Stratsys bruker flertrinns dataspeiling og sikkerhetskopiering. Dersom en alvorlig krasj inntreffer, vil sikkerhetskopien kun brukes til å gjenopprette hele produksjonssystemet.

Produkter for et smidig arbeidsliv

Prøv våre mest populære produkter! Ved hjelp av dem kan du få et enklere og smidigere arbeidsliv, mindre stress, bedre kontroll og mer tid til å gjøre ting som faktisk gjør en forskjell.