GRC & Internkontroll

Sterkere og raskere med effektiv internkontroll

Med Stratsys kan internkontrollen fungere som et kart. Ved å integrere kontrollarbeidet i planleggings- og risikoarbeidet får dere en enklere oppfølging med lavere administrativ byrde.

BESTILL EN DEMO

Interkontroll som en merverdi

Interkontroll handler om å utvikle interne og eksterne regelverk og om hvordan vi jobber. Planlegg kontrollmomenter for skape en forsikring om at vi jobber på riktig måte, og samtidig håndterer risikoene og de kravene vi har på oss.

Identifiser forbedringsmuligheter

God internkontroll er en del av arbeidet vårt uten å være en ekstra administrativ byrde. Stratsys internkontroll har som mål å hjelpe en organisasjon med å produsere og følge opp arbeidsmetoder som oppfyller eksterne og interne krav.

Få kontroll på og rapporter om evalueringer

Oppfølging av kontroll kan skje gjennom formelle tester, egenvurdering eller gjennom kontinuerlig støttearbeid fra kontrollspesialister. Målet er å kontrollere den kursen som er satt i styringsdokumenter eller arbeidsinstruks.

Funksjoner

Effektivisere ditt arbeid med hjelp av smarte funksjoner

Mål og retning

Hver avdeling kan sette sine egne mål og aktiviteter i tråd med organisasjonens overordnede mål.

Dashbord

Få oversikt over alle strategiske planer med KPI-diagrammer og fremgang i sanntid.

KPI:er

Analyser mål og målepunkter. Administrer rapporter manuelt eller integrer dem med andre analyseverktøy.

Gjøremålsliste

Alle dine aktiviteter og deadlines vises i din personlige gjøremålsliste.

Tidsplan

Se aktiviteter som er gjennomført og hva som gjenstår å gjøre i den overordnede tidsplanen.

Sjekklister

Sjekklister hjelper til å ha oversikt over alt som er gjort og hva som skal gjøres.

Rapporter

En av våre mest populære funksjoner. Ta ut rapporter og analyser med aktuelle data fra alle avdelinger.

Årshjul

Få en tydelig oversikt over årets viktigste hendelser i det interaktive årshjulet.

Påminnelser

Daglige automatiske påminnelser betyr at oppgaver som ikke er ferdig ikke glemmes bort.

Risikomatrise

Viser eventuell risiko og hvilken effekt den har for å kunne prioritere hvilke aktiviteter som skal gjennomføres.

Aktiviteter

Du kan raskt og enkelt dele ut oppgaver til dine medarbeidere eller til deg selv.

Dokumenter

Last opp relevante dokumenter for hver del i prosessen, for eksempel målplanlegging, aktiviteter eller møter.

Skytjeneste

Digitale verktøy i skyen gir deg frihet, fleksibilitet og sikkerhet på en og samme tid.

Fleksibel og tilpasningsdyktig

Vi hjelper deg gjerne med å tilpasse våre produkter til dine spesifikke behov.

Les mer i vår kunskapshub!