Stratsys kjøper Evaluate, et ledende selskap innen leverandørevaluering

stratsys-evaluate-logos
Skrevet av
Clara Westman
Lesetid
4 min
Vi er veldig glade og stolte over å kunne kunngjøre at Stratsys har kjøpt Evaluate, en ledende aktør innen due diligence av verdikjeden fra et bærekraftsperspektiv. Dette skjer i en tid da EU skjerper kravene for bedrifters ansvar for leverandørkjedene sine, og bærekraftsspørsmål blir i økende grad et spørsmål om etterlevelse.

 

Dette betyr ikke bare et etterlengtet tilskudd til Stratsys sitt spekter av produkter, men også nye kolleger med uvurderlig kompetanse. Gjennom oppkjøpet vil Stratsys kunne tilby en komplett systemstøtte for due diligence av verdikjeder med hensyn til bærekraft; inkludert leverandørvurderinger og etterlevelse-arbeid, i henhold til EU-direktivet CSDDD og den norske åpenhetsloven.

Vi tar en prat med Stratsys CEO, Fredrik Demling for en kommentar og hører mer utdypende fra våre nye kolleger; Founding Partner og CEO i Evaluate Anna Lindstedt og Partner og CTO Daniel Ernerot om hva dette betyr for Stratsys og Evaluate - og ikke minst for kundene våre.

stratsys-evaluate-group-image

Fredrik, du har vært involvert i hele prosessen, hvordan føler du deg i dag?

- Vi er utrolig glade for å ha gjennomført dette oppkjøpet! Det har vært en lang prosess, og etter en nøye gjennomgang av markedet var det ingen tvil om at Evaluate er den ledende aktøren både når det gjelder kompetanse og teknologi. Dette oppkjøpet utfyller det vi tilbyr på en optimal måte og vil muliggjøre omfattende støtte til kundene våre - fra strategisk oversikt ned til individuell leverandørvurdering. Vi ønsker teamet i Evaluate velkommen med åpne armer og ser frem til å jobbe sammen som kolleger fra og med i dag!

Anna, hvordan kom du på ideen om å starte Evaluate?

- Spiren til Evaluate var opprinnelig et undersøkelsesverktøy som ble utviklet i konsulentselskapet Ethos International, der jeg tidligere var partner og administrerende direktør", forteller Anna. "Grunnlaget for verktøyet var erfaringen min rundt å hjelpe innkjøpsavdelinger med å sette opp screeningprosesser for bærekraft og fra inspeksjoner rundt om i verden. Jeg så potensialet og bestemte meg i 2019 for å gi verktøyet egne vinger i form av et eget selskap. I den forbindelse ansatte jeg Daniel som CTO, og reisen mot den komplette due diligence-plattformen Evaluate er i dag, startet.

Hva er leverandørvurdering i sammenheng med bærekraft? Hvilke problemer/utfordringer trenger kundene å løse?

- Kundene må identifisere og redusere potensiell og faktisk risiko i verdikjeden, men også samle inn for eksempel klimadata gjennom leverandørkjeden. I utgangspunktet gir dette konkurransefortrinn og er viktig for deres egen virksomhet, men i økende grad handler det også om lovkrav. Det finnes både nasjonal lovgivning i flere land og ny EU-lovgivning som stiller høye krav til aktsomhetsvurderinger av leverandører og andre forretningspartnere. Men Evaluate er ikke begrenset til bærekraft. IT-sikkerhet og kvalitet er andre ting som kundene allerede følger opp gjennom Evaluate, fortsetter Anna.

Fortell oss mer om hvordan plattformen fungerer og hva som gjør den unik

- Evaluate ble opprettet for å forenkle og effektivisere det ofte tidkrevende arbeidet med å vurdere leverandørers bærekraftsprestasjoner. Med funksjoner som risikoanalyse, egenvurderingsskjemaer, verktøy for besøk på stedet, avvikshåndtering og oppfølging, bidrar Evaluate til å identifisere og håndtere risikoer - i tillegg til direkte dialog med leverandører og andre samarbeidspartnere, sier Daniel.

- Nøkkelen til suksess vil jeg si har vært et tett samarbeid med kundene. Evaluate har alltid tatt utgangspunkt i innkjøpsavdelingens daglige arbeid. Ved å integrere sømløst i eksisterende arbeidsprosesser har plattformen blitt en verdsatt ressurs, snarere enn en ekstra byrde, etter hvert som due diligence av leverandører har utviklet seg fra "nice to have" til "need to have".

Hva fikk deg til å begynne å lete etter en potensiell kjøper?

- Det skjer mye på bærekraftsområdet, og leverandørevaluering er bare én - om enn viktig - del som vokser sammen med for eksempel bærekraftsrapportering og beregning av klimafotavtrykk, forteller Daniel. "Kundene ønsker å kunne ta et helhetlig grep om bærekraft- og compliance-arbeidet for å kunne jobbe strategisk med disse spørsmålene. Derfor er det viktig for oss å være en del av en større sammenheng, der vi kan tilby kundene våre denne helhetlige tilnærmingen.

Hva var den viktigste faktoren som gjorde at du valgte Stratsys som kjøper i et salg?

- Stratsys, med sin brede portefølje og ekspertise innen compliance, var en perfekt match og akkurat den konteksten vi var på utkikk etter. Vi ser at vi utfyller et allerede sterkt bærekraftstilbud. I tillegg er Stratsys et veldig hyggelig selskap med en kultur og verdier som vi deler, noe som var viktig for meg og Daniel, sier Anna.

Hvordan vil oppkjøpet påvirke kundene og vekstpotensialet deres fremover? På kort og lang sikt?

- På kort sikt vil alt fungere som vanlig for kundene våre, med den forskjellen at vi nå har flere muskler og bedre kapasitet. På lengre sikt ser vi et stort potensiale for vekst med et sterkt felles tilbud som gjør det mulig for kundene å ta tak i bærekraftsspørsmål både praktisk og strategisk. Med en enda bedre plattform og flere kunder, kan vi sørge for at vi alltid ligger i forkant med tilbudet vårt, fortsetter Anna.

Hva er fordelene med å kombinere Stratsys- og Evaluate-tilbudene for kundene dine?

- Muligheten til å jobbe med bærekraft i et mer strategisk perspektiv vil tilføre stor verdi til våre eksisterende kunder. Det gjør at bærekraftsarbeidet kan kobles sammen - fra evaluering av en enkelt leverandør til bærekraftsrapportering og oppfølging av risiko på et overordnet nivå. Vi ser også at vi vil kunne tilby en utvidelse til etterlevelse på andre områder som risikostyring, informasjonssikkerhet og kvalitetsarbeid, sier Daniel.

Hvordan ser du på det å bli en del av teamet i Stratsys?

- Å gå fra entreprenørskap til et større team vil selvfølgelig være en forandring. Men det er både morsomt og spennende. I et lite selskap må man ha mange hatter. Nå gleder jeg meg til å legge all min energi på å utvikle tilbudet sammen med gamle og nye kunder, forteller Anna.

- Og vi har likt Stratsys fra første stund", avslutter Daniel.

 

Om Anna Lindstedt, grunnlegger og seniorrådgiver i Evaluate

Anna har nesten 20 års erfaring med strategisk bærekraftsarbeid og er en av Sveriges ledende eksperter på bærekraftige leverandørkjeder. I sin tidligere rolle som seniorrådgiver, partner og administrerende direktør i Ethos International, har hun hjulpet et stort antall globale selskaper med deres bærekraftsarbeid. Anna er også sertifisert SA8000 Lead Auditor og har gjennomført fullskala-inspeksjoner over hele verden. Hun er også en populær foredragsholder, og holder kurs ved blant annet Yrkeshögskolan og SSE Executive Education.

anna-lindstedt-evaluate
Anna Lindstedt, CEO Evaluate

 

Om Daniel Ernerot, CTO og partner i Evaluate

Daniel er ekspert på digital kommunikasjon og har nesten 25 års erfaring innen teknologi, innhold, brukeropplevelse og brukervennlighet. Daniel er senior fullstack-utvikler, men har også en fortid som tekstforfatter. Han har bakgrunn fra EdTech-bransjen, der han har ledet utviklingen av en SaaS-plattform for digital læring og drevet etterlevelse- og endringsprosjekter som spenner fra IT-sikkerhet og innføring av nye systemer til bærekraft.

daniel-ernerot-evaluate
Daniel Ernerot, CTO og partner Evaluate

Vil du vite mer om Evaluate? Les mer på nettsiden deres.