Risikomatrise - hva, hvordan og hvorfor?

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Risikomatrise - hva, hvordan og hvorfor?</span>
Skrevet av
Karl Sandström
Lesetid
1 min

Risikomatrisen er et viktig verktøy når organisasjoner jobber med risikostyring. Men hva er egentlig en risikomatrise, hvordan brukes den og hvorfor er den viktig? Det får du svar på her.

Hva er en risikomatrise?

En risikomatrise brukes for å visualisere og skape oversikt over organisasjonens risikoer. Den består av et diagram som viser hvor alvorlig risikoene er. En akse i diagrammet representerer alvorlighetsgraden av de potensielle konsekvensene av risikoen og en annen hvor stor sannsynligheten er for at den vil materialisere seg.

Kort oppsummert kan du si at en risikomatrise er et illustrerende diagram som brukes for å få en oversikt over sannsynligheten og alvorlighetsgraden av risikoer. Ved hjelp av en risikomatrise blir det lettere å få oversikt over virksomhetens risikoer, slik at risikoforebyggende tiltak kan tilpasses etter de som er mest akutte. Det forenkler rett og slett en risikostyringsprosess.

risk-matrix

Hvorfor trengs en risikomatrise?

En risikomatrise hjelper deg med å identifisere de mest alvorlige risikoene; og prioritere det risikoforebyggende arbeidet deretter. Uten en risikomatrise vil det være vanskelig å få en god oversikt over virksomhetens risikomiljø. I stedet for å anta at samtlige risikoer vil ha noenlunde like store konsekvenser, kan dere bruke en risikomatrise for å fokusere på de truslene som er mest kritiske.

Risikomatrisen er en god støtte for risikostyringsprosessen deres og gjør dere i stand til å få oversikt over risikoene i sanntid. På denne måten kan dere kontinuerlig følge utviklingen og tilpasse risikostyring ut ifra eventuelle endringer i risikoanalysematrisen deres.

Vil du vite mer om risikoanalyse?

Vil du vite mer om risikoanalyse og identifisering av risikoer? Les guiden vår hvor vi går gjennom hvordan du kan identifisere, evaluere, prioritere og håndtere de reelle risikoene deres; med mindre innblanding fra mindre relevante risikoer.

Last ned: Din guide til å forstå risikoanalyse