Derfor trenger bedriften deres ISMS

To ansatte diskuterer ISMS foran en bærbar PC
Skrevet av
Max Kollberg
Lesetid
1 min

ISMS er et styringssystem som hjelper organisasjoner med å håndtere informasjon på en sikker måte og oppfylle krav knyttet til informasjonssikkerhet. I dette blogginnlegget går vi gjennom hva ISMS er og hvorfor bedriften deres bør jobbe med det.

Hva er ISMS?

ISMS er et rammeverk og en forkortelse for Information Security Management System. Det er en støtte som fungerer som styring for informasjonssikkerhetsarbeidet i en organisasjon. Rammeverket inneholder blant annet retningslinjer og forutsetninger for et strukturert og systematisk informasjonssikkerhetsarbeid.

Hvorfor trenger dere ISMS?

Å ha et ISMS i en organisasjon er fordelaktig ettersom det motvirker at informasjon havner i feil hender, blir forvrengt eller ødelagt. Formålet med rammeverket er å sikre at kun autoriserte personer, enheter eller prosesser mottar og kan få tilgang til spesiell informasjon og at informasjonen alltid er tilgjengelig når det er behov for den. Alle organisasjoner kan bli utsatt for datainnbrudd eller cyberangrep og for å motvirke at et angrep får store konsekvenser er det viktig å ha et forebyggende system på plass. Å ha et ISMS integrert i organisasjonen viser også ansatte og øvrige interessenter at man tar informasjonssikkerhet på alvor.

Med et ISMS kan dere ligge et steg foran og få støtte i informasjonssikkerhetsarbeidet deres:

  • Få oversikt over data
  • Oppfyll lovkravene rundt informasjonssikkerhet
  • Forebygg potensielle datainnbrudd eller cyberangrep
  • Beskytt informasjonens konfidensialitet, nøyaktighet og tilgjengelighet

Stratsys verktøy hjelper virksomheter med nettopp dette i arbeidet med informasjonssikkerhet. I verktøyet kan dere enkelt holde styr på data og dermed se hvor dere trenger å iverksette tiltak. Verktøyet gjør det også enklere for dere å oppfylle lovkravene rundt informasjonssikkerhet. Stratsys verktøy støtter blant andre sikkerhetsrammeverk som ISO27001, 27002:2013, 27002:2022, CIS V8 og NIST CSF.

Vil du vite mer om hva et informasjonssikkerhetssystem kan gjøre for din organisasjon? Les mer om Stratsys sitt verktøy for informasjonssikkerhet.