Slik jobber du langsiktig med Agenda 2030

Effektiviser organisasjonen og nå de globale målene

Målet med Agenda 2030 å avskaffe ekstrem fattigdom, redusere ulikheter, jobbe for fred og løse klimakrisen – innen 2030. For å oppnå dette må hvert enkelt land gjøre sin del, og her i Sverige pågår arbeidet med Agenda 2030 for fullt.

Men hva innebærer det for deg og din virksomhet? Det viser vi i denne guiden! Her får du vite hvordan du effektiviserer arbeidet med Agenda 2030 i organisasjonen og jobber langsiktig for å nå de globale målene.

I guiden går vi gjennom hvordan du:

kartlegger og prioriterer de globale målene
innlemmer arbeidet med Agenda 2030 i virksomheten
kommuniserer om målene internt og eksternt
Last ned guiden