Din guide til risikoanalyse

Inntrykket av risikohåndtering som en unødvendig tilleggsoppgave som drar oppmerksomheten bort fra det «virkelige» arbeidet, er ikke helt ubegrunnet. Det er ikke uvanlig at risikostyringsprosessen implementeres som et ekstra «lag» på eksisterende arbeidsmetoder, uten hensyn til hvordan det påvirker prosessene i organisasjonen.

Her skal vi gå gjennom hvordan du kan identifisere, evaluere, prioritere og håndtere virkelige risikoer med mindre forstyrrelser fra mindre relevante risikoer.

I denne guiden får du vite:

  • Hvis organisasjonen din trenger risikostyring og hvorfor
  • Hvordan identifisere risikoer - informasjon er nøkkelen
  • Hva en risikoappetitt er og hvorfor den er relevant for din organisasjon

Last ned guiden