Effektiviser organisasjonens internkontroll

Oppnå bedre resultater ved å jobbe smartere, ikke hardere.

Eksterne krav og utfordringer gjør det tvingende nødvendig å ha en eller annen form for internkontroll. Denne guiden hjelper deg å utarbeide et meningsfullt sett med elementer for internkontroll. Vi gir deg verktøyene du trenger for å skape organisatorisk robusthet og sørge for at dere er på riktig spor, uten å belaste linjeorganisasjonen med ustanselige informasjonskrav.

I denne guiden får du vite:

hva du trenger for å utarbeide en integrert kontrollplan
forskjellen mellom implisitt og eksplisitt risiko
hvordan du kartlegger organisasjonens kontrollbehov
Last ned guiden