7 tips for mer effektive møter

I arbeidet med å utvikle et effektivt møteverktøy de siste årene har vi fått mye kunnskap hva som kjennetegner et godt møte.  Vi ønsker å dele denne innsikten med deg i en guide vi har kalt «7 tips for mer effektive møter».

Last ned guiden