Planer

Skapa och kopiera planer

Skapa en helt ny plan eller kopiera en plan för simulering eller för planering av nästa budgetår

Kopiera en plan

Skapa en ny plan

Uppsättningshjälp

Allmänt

För att arbeta i Resursplanering behöver du ha minst en plan att arbeta i. Kanske har din administratör skapat din första grundplan åt dig när du börjar med verktyget, eller så skapar ni rektorer planerna själva. Denna artikel beskriver hur du skapar och kopierar planer. 

Du kan se din plan som ett separat dokument - de ändringar du gör i planen ändrar inte på information i några andra planer. Om du vill föra över information från en plan till en annan, så gör du en kopia på planen. 

Det finns också viss möjlighet att flytta enstaka planer mellan skolenheter, t.ex. vid omorganisationer. I detta fall behöver ni kontakta supporten. 

Kopiera en befintlig plan

Det vanligaste scenariot är att du kopierar en befintlig plan, antingen för att göra en simulering - till exempel för att se vad som händer om du minskar antalet klasser eller tappar någon i personalen - eller för att det är dags att börja planera för nästa budgetår.

Det finns två alternativ när du kopiera en plan:

  • Kopiera till samma år 
  • Kopiera till nästa budgetår

Kopiera till samma år ger dig en exakt kopia av planen du kopierar  - du kan dock ändra året i planinställningar senare. Detta är det bästa alternativet för simuleringar. 

Kopiera till nästa budgetår ger dig en plan där båda terminerna i den nya planen kommer bli kopior av höstterminen i planen du kopierar, och året kommer bli nästa år. Även här kan du ändra budgetår senare. Detta är bästa alternativet för att börja planera nästa budgetår, då vårterminen för nästa budgetår vanligtvis är väldigt lik höstterminen i budgetåret innan.

Glöm inte att dela din plan efter att den är kopierad, om den skall användas för nästa budgetår!

När du har kopierat för att planera nästa budgetår behöver du årshantera planen - se denna artikel för att få hjälp med det: Årshantera planen i Resursplanering

När du har skapat en ny plan öppnas den automatiskt. Byt plan att arbeta med från menyn Planer och trepricksmenyn *Öppna plan". 

Om du har många planer kan du organisera dem, se: Gällande och delade planer i Resursplanering

Skapa en ny plan

Om du inte har några befintliga planer, eller inte har någon lämplig plan att utgå ifrån kan du skapa en helt ny, tom plan. 

Har du inga planer sedan innan kommer du till dialogen för Skapa plan automatiskt, annars klickar du på Skapa plan på sidan Planer: 

Om din organisation arbetar med en mallplan kommer du få en del innehåll i planen från början. Du behöver då heller inte fylla i alla fält.

Om det inte finns en mallplan behöver samtliga fält fyllas i. Klicka på de gröna frågetecknen för att få hjälp. Alla fält (förutom uppehållstjänst) går att ändra senare under Planinställningar

Klicka sedan på Spara.

Tips för att underlätta arbetet:

Om du börjar från början med en ny plan, gör så här: 

1) Gör en fullständig plan för höstterminen och lämna vårterminen tom

2) Kopiera planen till nästa budgetår - då blir vårterminen en exakt kopia av höstterminen och du slipper dubbelarbete. Du kan byta år i Planinställningar vid behov.

Hjälp med uppsättning

När planen har sparats så öppnas den direkt och du hamnar på Översikts-sidan. Här får du hjälp med uppsättningen i de tre boxarna: 

Då du klickar upp en box får du upp en lista över vad som är kvar att göra. Länkarna leder dig till rätt sida för ändamålet. Om du har en mallplan är vissa uppgifter redan ifyllda.

Sätta upp en ny plan med mallplan

För att sätta upp en helt ny plan med en mallplan som bas är detta en lämplig arbetsordning. Se respektive artikel för att utföra varje steg.

Sätta upp en ny plan utan mallplan

För att sätta upp en helt ny plan utan mallplan är detta en lämplig arbetsordning. Se respektive artikel för att utföra varje steg.