Budget

Intäkter och kostnader

Specificera intäkter och utgifter för enheten.

Ändra en post

Lägg till en ny post

Ta bort en post

Exportera intäkter och kostnader 

Allmänt

Under menyn "Budget > Intäkter och kostnader" kan du specificera poster utöver personalkostnader: 

Om din organisation arbetar med en mallplan har du ett antal poster fördefinierade. Om inte, så behöver du själv lägga till relevanta poster. 

Intäkter och kostnader anges för hela budgetåret och är alltså inte uppdelade terminsvis. 

Intäkter och kostnader är uppdelad i följande fyra kategorier: 

Verksamhetsanslag:

Här kan du ange den intäkt din enhet får från elevintäkterna som en klumpsumma. Du kan också arbeta med anslag per elev - se Elevintäkter  - då lämnar du denna post tom, alternativt anger de intäkter som inte går att specificera i elevintäktshanteringen. Denna kategori innehåller bara en enda fast post, som inte går att ändra namn på eller ta bort. 

Intäkter:

Ange de bidrag och övriga intäkter ni har utöver de direkta elevintäkterna

Driftskostnader:

Här anges de kostnader enheten har under budgetåret. Kostnaderna kan specificeras mer i detalj om så önskas under menyn Driftsbudget.

Tillfälliga kostnader:

Planeringsyta för kostnader för externa vikarier och annan personal som inte finns med i den personallistan/personalbudgeten. Ange de tillfälliga personalkostnader som ni har här, t.ex. vikarier och annan inhyrd personal.

Ange en summan för hela budgetåret och inkludera PO-kostnader och semestertillägg för t.ex. vikariekostnader.

De intäkter och kostnader du anger summeras per kategori under planens översikt och analys: 

 

Ändra en post

Klicka på raden för att ändra. Ange belopp i hela kronor utan skiljetecken. Spara med grön bock, eller ångra med krysset. Posten Verksamhetsanslag går inte att ändra namn eller beskrivning på.

Lägg till en ny post

Klicka på "lägg till" ovanför tabellen. En ny rad skapas då längst ner. Ange typ, eventuell beskrivning och belopp i hela kronor utan skiljetecken. Spara med grön bock, eller ångra med krysset. Det går inte att lägga till poster under Verksamhetsanslag.

Ta bort en post

Posten Verksamhetsanslag går inte att ta bort. Ta bort övriga poster genom att klicka på soptunnan och bekräfta borttagning. Om du har detaljspecificerat en driftsbudgetspost tas dessa detaljer också bort. 

Exportera intäkter och kostnader 

Du kan exportera dina intäkter och kostnader till tabellformat: