Planer

Planinställningar

Byt namn och ändra andra egenskaper i din plan.

Allmänt

Planinställningarna når du från menyn "Plan > Planinställningar". Här hittar du allmänna parametrar för din plan:

Ändringar som du gör här gäller endast den nu öppna planen.

Ändra planinställningar

Det är vanligt att organisationer arbetar centralt med uppdateringar som gäller samtliga skolor, och dessa görs vanligen av en central administratör eller en ekonom. Detta gäller de röda fälten nedan - kolla med din organisation innan du ändrar dessa.

De gröna fälten, namn på planen och budgetår, kan du som rektor ändra om de blivit fel, men om du vill ha en plan för nästa budgetår skall du inte ändra år här. Se istället följande artikel: Kopiera en plan

 1. Namn: Ge gärna ett beskrivande namn, speciellt om det är en plan för simuleringar och tester. Två planer på samma skola kan inte ha samma namn.
 2. Budgetår: Du kan ändra budgetår för din plan. Personalkostnaderna räknas i detta fall om med avseende på lönedatum. Tänk dock på att du i normala fall skapar planen för nästa budgetår genom att kopiera en befintlig plan. Se skapa en ny plan.
 3. PO-kostnader: Personalomkostnader i procent. Denna procent läggs på lönekostnaderna. Se beräkning av lönekostnader.
 4. Semestertillägg (schablon på helår): Denna procent läggs på lönekostnaderna. Se beräkning av lönekostnader.
 5. Schablon för undervisningstid (min/vecka): Detta tal är en beräkningsgrund för att timplanen, bemanningsplanen och antal tjänster skall kunna beräknas korrekt och beskriver hur många minuter en pedagog i snitt undervisar per vecka.

  Ange därför hur många minuter i veckan din pedagogiska personal undervisar i genomsnitt. Siffra skall inte förväxlas med den gamla undervisningsskyldigheten, utan behövs anges i systemet främst för att kunna beräkna behov av antal tjänster. 

  Siffran skall betraktas som ett flexibelt tal och ändras när det behövs eller när man prövar olika organisationer samt sätt att arbeta.
 6. Uppehållstjänst: En fast procentsats på 92%, som beräknas för personal som har en uppehållstjänst enligt nedanstående inställning i sin anställning. Denna siffra visas endast som information och går inte att ändra.
 7. Elever/tjänst, fritidshem: Ange hur många elever i fritidshem som ni beräknar ha per heltidstjänst. Faktorn används för att beräkna antal behövda tjänster för fritidshemmet. Hur många elever ni har i fritidshem anges på sidan Klasser och grupper - se Antal elever i fritidshem.
 8. Elever/tjänst, Förskoleklass: Ange hur många elever i förskoleklass som ni beräknar per heltidstjänst. Faktorn används för att beräkna antal behövda tjänster för förskoleklass. Antal elever i förskoleklass för denna beräkning hämtas från antal i elever klasser för Åk 0 (antal elever i grupper för Åk 0 räknas inte):