Planer

Gällande och delade planer

Lägg dina mest korrekta planer i Gällande planer för att enklare hitta dem. Genom att dela din aktuella plan hämtas data från planeringen till nyckeltalsvyerna som sammanställer data från organisationens samtliga skolor.

Vad innebär indelningen gällande planer och övriga planer?

Uppdelningen av gällande planer och övriga planer är endast av praktisk karaktär. Tanken är att du som användare skall ha enklare att hitta dina aktuella planer. 

I Gällande planer så kan du ha en plan per budgetår - resten av planerna hamnar automatiskt under Övriga. 

Du väljer själv vilken plan du lägger i Gällande via trepricksmenyn. Om du redan har en gällande plan för samma år flyttas den till övriga.

Gällande planer går att dela, se nedan. 

Gällande planer går inte att ta bort - om du vill ta bort en gällande plan så får du först flytta den till övriga planer. 

Vad innebär det att dela en plan?

När du delar en plan innebär det att information från planen kommer att skickas till andra delar av Stratsys plattform, i första hand vyerna Nyckeltal från Resursplanering, men informationen kan även hamna på andra ställen i Stratsys.

Viktigt att veta är att: 

  • Ingen information kommer delas utanför Stratsys.
  • Inga personuppgifter kommer att delas.

Delningen möjliggör en jämförelse av nyckeltal mellan olika skolor i organisationen, och kan exempelvis bli ett underlag i skolans systematiska kvalitetsarbete.

Dela plan

Den plan som skall delas måste ligga under "Gällande versioner". Gör den inte det, så måste du först flytta den. Det gör du så här: 

1) Gå till menyn Planer

2) Klicka på tre-pricks-menyn för den plan som du vill dela

3) Välj "Gör till gällande..." och bekräfta.

Om det redan finns en gällande plan för samma år, kommer denna flyttas ner till Övriga versioner.

Dela sedan planen så här: 

1) Klicka på tre-pricks-menyn för den plan som du vill dela

2) Välj "Dela plan" och bekräfta. Om det redan finns en delad plan för samma år, kommer nu denna plan delas istället. 

Menyn syns inte

Om menyn för att dela plan inte syns kan det bero på följande: 

  • Planen som skall delas ligger inte i "Gällande versioner", se ovan hur du byter.
  • För att du skall kunna dela en plan måste nyckeltalen vara uppsatta i er organisation. Är de inte det, så ser du inte menyalternativet "dela".
  • Om du endast har läsbehörighet till Resursplanering ser du inte heller denna meny.

Kontakta supporten om du har frågor runt detta.

Byta delad plan

Du kan när som helst byta plan som du delar, följ stegen för att dela plan ovan. 

Sluta dela plan

Du kan byta plan som du delar, följ stegen för att dela plan ovan. Om du helt vill sluta dela planer, kontakta supporten.