Bemanningsplanen

Bemanna i bemanningsplanen

Bemanna med ämne

Bemanna halvklass och förstärkningar

Bemanna med uppdrag

Töm bemanningsplanen

Allmänt

För att få en färdig planerad organisation bemannar du undervisningstiden från Skolans timplan i Bemanningsplanen. Du kan också välja att fördela ut uppdrag. 

När du bemannar kan du välja att utgå från varje personal, en klass eller ett arbetslag. Du kan också välja att bemanna ett ämne i taget. Se hur du kan filtrera för att kunna arbete på det sätt som passar dig. 

Bemanna med ämne

Klicka på plus-tecknet där du vill fördela ut ämnen.

I exemplet nedan vill vi fördela ut kvarvarande ämnen för klass 1A på läraren Cornelia,  som har 670 min kvar enligt schablonen för undervisningstid. 

Vi får upp följande dialog, där vi kan se att Cornelia är behörig i fyra av de kvarvarande ämnena - vi kryssar i dessa och lägger till. För de övriga tre saknar hon behörighet, vilket markeras med utropstecken. 

Klass 1A har efter detta tre ämnen kvar att fördela ut och Cornelia har 260 minuter kvar av sin undervisningstid:

Efter att ha filtrerat fram en behörig lärare för övriga ämnen (se hur du kan filtrera ) är klass 1A färdigbemannad. 

Vi återställer nu filtret och byter till kompakt läge för att se hur situationen ser ut för hela arbetslaget. Vi kan se att 1A är klar (inga färgmarkeringar kvar). Övriga klasser har fortsatt en del kvar att bemanna, men läget för arbetslaget ser bra ut - endast bild och musik ligger utanför arbetslagets ramar (den grå markeringen).

Växla tillbaks till vanligt läge och fortsätt bemanningen tills alla ämnen är utlagda.

Bemanna halvklass och förstärkningar

Halvklass och förstärkningar bemannar du i flera steg.

Exempel: Halvklass med samma pedagog:

1) Fördela ut hela tiden på läraren: 

2) Klicka på blocket och skriv in klassundervisningstiden (i detta fall 80 minuter) - resterande tid hamnar bland obemannad tid:

3) fördela ut resten av tiden på ett nytt block på samma pedagog:

Gör på samma sätt med förstärkningar - minska tiden och fördela ut på ett nytt block, antingen på samma pedagog eller en annan. Du får själv hålla reda på vilken undervisningstiden är i dessa fall - du kan se det i Skolans timplan. 

Bemanna med uppdrag

Gör på samma sätt som med ämnen ovan. Om alla ämnen är utlagda kommer du direkt till uppdragsfliken - klicka annars på Uppdrag för att byta flik. Uppdrag kan ha en fördefinierad standardtid - se uppdrag För övriga skriver du i en tid genom att klicka på det utlagda blocket. 

Uppdragstid fyller endast på den övre stapeln, dvs den reglerade undervisningstiden. Uppdrag kan heller aldrig bli obehöriga. 

Du kan endast lägga ut uppdrag för en personal åt gången.

Du tar bort ett bemannat uppdrag genom att klicka på krysset i hörnet på ett utlagt uppdrag.

Töm Bemanningsplanen

Om du vill börja om med bemanningen från början kan du ta bort all bemanning för hela terminen. Du måste bekräfta borttagningen, och kan välja om du också vill ta bort alla uppdrag.

Observera att all bemanning tas bort, även om du har filtrerat bemanningsplanen. Åtgärden går inte att ångra.