Timplan

Grundtimplan

Grundtimplanen beskriver hur mycket undervisning varje årskurs skall få i varje ämne. Den fungerar som en nedbrytning av Skolverkets timplan för grundskolan för din organisation eller skola. 

Ändra grundtimplanen

Elevtid och förstärkning

Undervisning i klass eller grupp

Exempel på klass- och gruppundervisning

Allmänt

Du hittar grundtimplanen under menyn Timplan och sedan under fliken Grundtimplan.

Grundtimplanen beskriver hur mycket undervisning varje årskurs skall få i varje ämne. Den fungerar som en nedbrytning av Skolverkets timplan för grundskolan för din organisation eller skola. 

Samtliga årskurser (Åk0-Åk9) visas alltid, även om skolan inte undervisar i samtliga årskurser. De ämnen som visas i grundtimplanen är de från ämneslistan som är inkluderade i timplanen: 

Ändra grundtimplanen

Observera: I de flesta fall har din kommun/organisation en gemensam grundtimplan - ändra därför inte i grundtimplanen om den inte skall ändras för hela organisationen i detta fall. 

Gäller för budgetåret

Grundtimplanen är inte uppdelad på vårtermin och hösttermin som Skolans timplan är. Du kan alltså inte ha två versioner av grundtimplanen för ändringar till nästa läsår, utan detta kräver specialhantering. Läs hur du gör detta här: Ändra timplan för höstterminen

Ändra en enskild tid genom att klicka på tiden. Du kan även uppdatera grundtimplanen via import. Detta rekommenderas om det är mycket ändringar om skall genomföras. 

Se över Skolans timplan efter ändring

Ändringar i Grundtimplanen uppdaterar Skolans timplan direkt och automatiskt där det inte finns ändringar/förstärkningar gjorda (vilket visas med blågrön/ljusa siffror i Skolans timplan).

Observera: För att ändringar i Grundtimplanen skall slå igenom även där det finns förändringar i Skolans timplan, måste dessa förstärkningar plockas bort. Se Skolans timplan. 

Elevtid och förstärkning

Vi rekommenderar att endast ange elevtid (alltså den undervisningstid eleven skall ha i ämnet i årskursen) i Grundtimplanen och ange förstärkningarna i Skolans timplan. Lämna alltså normalt fältet Förstärkning tomt. I normalfallet sker också undervisning i Klass: 

Ett undantag kan vara språk, där undervisning sker i grupp och antalet språkgrupper brukar vara konstant på er skola, men vi rekommenderar att främst göra förstärkningar i Skolans timplan.

I exemplet nedan har skolan tre grupper i spanska i Åk3. Elevtiden är 160 min/v, och de extra grupperna anges här som en förstärkning på 160+160=320 min/v för de extra två grupperna för att få rätt tjänstebehov. Vid förstärkningar krävs det att man anger en kommentar:

Undervisning i klass eller grupp

I grundtimplanen väljer du om ämnet för årskursen skall fördelas till klasser eller grupper: 

I normala fall sker all undervisning förutom de moderna språken i Klass enligt Resursplanerings definition. Valet avgör hur tjänstebehovet beräknas. 

Undervisningstiden fördelas till samtliga klasser (eller grupper) som är märkta med motsvarande årskurs. På så sätt får du rätt tjänstebehov oavsett hur många parallella klasser du har. 

Om du däremot har flera grupper i samma årskurs, exempelvis en grupp för HKK och en annan för Moderna språk, kommer du att behöver ta bort tid i Skolans timplan då tiden för språken och hemkunskapen kommer fördelas till samtliga dessa grupper och hamna dubbelt, då det inte går att märka upp vilka specifika ämnen en viss grupp skall ha. På grund av detta rekommenderar vi att ni endast skapar en grupp per årskurs.  Se hur du gör detta i Klasser och grupper.

Tiden till klasserna har inte samma problematik, då samtliga klasser i årskursen skall ha samma grundtid i de olika ämnena. 

Undervisning i grupp symboliseras med en halvfylld cirkel i grundtimplanen:

Exempel på klass- och gruppundervisning

I en fyrparallellig högstadieskola undervisas ämnet Matematik klassvis.

För Åk8 fördelas i tiden Matematik på 225 min/v ut till de fyra klasserna och genererar ett totalt tjänstebehov för Åk8 på 4 x 225 min/v = 900 min/v.

På skolan erbjuds undervisning i två moderna språk, franska och spanska, på 160 min/v vardera. Det finns en grupp för franska och tre grupper för spanska. Tjänstebehovet bör därför bli 160 min/v för franskan och 3 x 160 min/v = 480 min/v för spanskan, vilket inte blir fallet om vi anger detta som undervisning i Klass. 

Denna undervisning sker därför i Grupp. Grundtimplanen är då uppsatt på följande vis: 

I Skolans timplan hamnar tiden på följande vis:

Matematikens 225 min/v hamnar på klass 8A, 8B, 8C och 8D.

Spanskan och Franskan hamnar i "Grupp Åk 8". Då det bara finns en grupp i franska, behövs ingen förstärkning för ämnet.

Spanskan har dock blivit förstärkt med 160+160=320 min/v då det finns tre grupper. På så sätt blir tjänstebehovet (160 + 320 = 480 min/v) liksom elevtiden (160 min/v) korrekt: