Planer

Mallplan i Resursplanering

Mallplan är ett koncept för att underlätta implementeringen för nya kunder.

Skapa en mallplan

En plan skapas på en överliggande nivå, t.ex Grundskoleförvaltningen. I denna plan skapar man upp det som man vill använda för hela organisationen, vilket typiskt är:

  • Planinställningar med PO-kost, schablontid, mm.
  • Grundtimplan
  • Kostnadsfördelningsgrupper 
  • Kategorier för Intäkter och Kostnader
  • Uppdrag som passar organisationen

När organisationen är nöjd med mallplanen så aktiverar vi på Stratsys på den. Den blir då markerad med en etikett i planlistan - kontakta support@stratsys.se för att aktivera.

Använd mallplanen

Alla planer som skapas i organisationen efter aktivering blir sedan en exakt kopia av mallplanen, och man får då en hel del gemensamma uppgifter på plats från start.

Det är bra att känna till följande begränsningar

  • Efter att en plan har skapats med mallplanen som grund finns det ingen koppling kvar mellan den nya planen och mallplanen - senare ändringar i mallplanen påverkar alltså inte redan skapade planer.
  • Det går fortfarande att ändra vad man vill i den skapade planen, d.v.s. det går att ändra i Grundtimplan och skapa/ta bort Kostnadsfördelningsgrupper mm.