Uppsättning

Uppdrag

Bemanna med uppdrag

Lägg till uppdrag

Ändra uppdrag

Ta bort uppdrag

Allmänt

Uppdrag använder du för tid som inte avser undervisning.

Uppdrag kräver aldrig någon behörighet, och tid för uppdrag går inte att lägga in i timplanerna. 

När du skapar en plan får du en förifylld lista med uppdrag som är vanliga, exempelvis     
"Mentorstid", men du kan lägga till och ta bort uppdrag så att listan passar er skola bättre.

Bemanna med uppdrag

Du lägger ut uppdrag direkt för en personal och klass/grupp från bemanningsplanen via plusknappen, och sedan välja fliken "Uppdrag". Se Bemanna med uppdrag

Lägg till uppdrag

När du skapar en ny plan får du en lista av standarduppdrag. Om du har behov av att  lägga till nya uppdrag, kan du göra det. Observera att dessa ändringar bara påverkar just den planen som du just nu arbetar i. 

Gå till menyn Uppsättning > Uppdrag och klicka på Lägg till.

Välj ett för planen unikt namn och förkortning och en färg - i standardlistan är den grå färgskalan använd för uppdrag.

Du kan även välja en standardtid på uppdraget, det vill säga den mest vanliga tiden detta uppdrag brukar ha, exempelvis 60 min/vecka: 

Spara. 

Du kommer nu kunna bemanna med ditt nya uppdrag från Bemanningsplanen.

Ändra uppdrag

Gå till menyn Uppsättning > Uppdrag och välj "Redigera" från tre-pricks-menyn: 

En ändring på namn, förkortning eller färg ändrar egenskaper för alla utlagda uppdrag i din aktuella bemanningsplan.

Om du ändrar standardtiden påverkar detta bara nya uppdrag som läggs ut. 

Ta bort uppdrag

Du kan ta bort ett uppdrag ur listan ifall det inte är relevant för din plan/skola/organisation. Gå till menyn Uppsättning > Uppdrag och välj "Ta bort" från tre-pricks-menyn. 

Observera att samtliga utlagda uppdrag av denna typ också tas bort från bemanningsplanen i din aktuella plan.