Uppsättning

Uppdrag

Allmänt

Uppdrag använder du för tid som inte avser undervisning. Bemanning med uppdrag påverkar endast stapeln för reglerad arbetstid: 

Bemanna med uppdrag

Du lägger ut uppdrag direkt för en personal och klass/grupp från bemanningsplanen via plusknappen, och sedan välja fliken "Uppdrag".

Du kan endast lägga ut uppdrag för en personal åt gången.

Du kan ändra uppdragstiden efter att du lagt till det genom att klicka på tiden i bemanningsplanen.

Du tar bort ett bemannat uppdrag genom att klicka på krysset i hörnet på ett utlagt uppdrag.

Lägg till uppdrag

När du skapar en ny plan får du en lista av standarduppdrag. Om du har behov av att  lägga till nya uppdrag, kan du göra det. Observera att dessa ändringar bara påverkar just den planen som du just nu arbetar i. 

Gå till menyn Uppsättning > Uppdrag och klicka på Lägg till.

Välj ett för planen unikt namn och förkortning och en färg. Du kan även välja en standardtid, det vill säga den mest vanliga tiden detta uppdrag brukar ha: 

Spara. 

Du kommer nu kunna bemanna med ditt nya uppdrag från Bemanningsplanen.

Ändra uppdrag

Gå till menyn Uppsättning > Uppdrag och välj "Redigera" från tre-pricks-menyn: 

En ändring på namn, förkortning eller färg ändrar alla utlagda uppdrag i din aktuella plan. Om du ändrar standardtiden påverkar detta bara nya uppdrag som läggs ut. 

Ta bort uppdrag

Du kan ta bort ett uppdrag ifall det inte är relevant för din plan. Gå till menyn Uppsättning > Uppdrag och välj "Ta bort" från tre-pricks-menyn. 

Observera att samtliga utlagda uppdrag av denna typ också tas bort från bemanningsplanen i din aktuella plan.