Uppsättning

Arbetslag

Skapa och hantera arbetslag för personal och grupper.

Skapa arbetslag

Personal och arbetslag

Klasser och arbetslag

Arbetslag (Central hantering)

 

Allmänt

Genom att använda arbetslag får du en enklare hantering av din bemanningsplan. Varje personal och klass kan vara knutet till ett arbetslag. Ifall personalen tillhör flera arbetslag, så välj det som de huvudsakligen arbetar i.

Arbetslagen markeras med en grå markering i Bemanningsplanen - på detta sätt får man en tydlig visuell indikation på hur mycket av undervisningen som ligger inom arbetslagets ramar:

Du kan också filtrera på arbetslag i Bemanningsplanen: 

Det finns inget krav på att använda arbetslag i Resursplanering, men det är praktiskt för större skolor.

Skapa arbetslag

Välj menyn Arbetslag under Uppsättning (1), välj vilken termin du vill arbeta med (2) och lägg sedan till (3) - du behöver endast ange namn. Sorteringen sker i bokstavsordning, så om du vill ha en specifik sortering kan det vara bra att indexera arbetslagen med siffror. 

Lägg till eller ändra arbetslag för personal

När du skapar ny personal får du möjlighet att lägga till dessa i arbetslag direkt. Om du har importerat personal eller vill byta arbetslag, gör så här: 

Välj menyn Fördela arbetslag under Uppsättning. Klicka på den personal som du vill lägga till i ett arbetslag, välj arbetslag i rullistan och spara med den gröna bocken. Du byter arbetslag på samma sätt i listan "Personal med arbetslag".

Lägg till eller ändra arbetslag för klasser och grupper

Gå till menyn Klasser och grupper (1), välj vilken termin du vill ändra för och tryck på redigera för klassen eller gruppen du vill uppdatera:

Byt arbetslag och spara: 

Arbetslag (Central hantering)

För att lägga till och arbetslag i den central hanteringen går du till administrationen (kugghjulet) längst ner till vänster i menyn.


Lägg till arbetslag

För att lägga till ett arbetslag, trycker du "+ Lägg till arbetslag", skriver in det du vill döpa arbetslaget, och sedan trycker på godkänn ikonen.

Ta bort arbetslag

För att ta bort ett arbetslag, trycker du på ikonen för soptunnan.