Vyinställningar och nodegenskaper

Vyer: Lägg till, ändra, administrera

Vyer för era styrmodeller kan administreras i vyns egna vy-inställningar eller bakomliggande i administrationen. Läs mer om hur ni lägger till, ändrar och tar bort vyer nedan!

Snabblänkar:

Vyer av styrmodeller

Lägg till en vy

Ändra en vy

Kopiera och ta bort en vy

Inställningar för att välja in noder

Administrationen - Flik: Vyer av styrmodeller


På fliken Vyer av styrmodeller ser du en lista över alla vyer som just nu finns i er version av verktyget. Du kan se vilken Styrmodell vyn tillhör, vilket namn den har, allmän administratörsinfo om vyn, ifall den är tillgänglig för extern publicering  och i vilka Menyer (flik: Menyer) den just nu används . Saknas Kikaren beror det på att vyn just nu inte finns med i någon meny.

Lägg till en vy

 För att lägga till en vy klickar du på knappen  Lägg till som du hittar längst ned på fliken Vyer av styrmodeller. Du kommer då till sidan Lägg till vy och där följer du tre steg:

Steg 1 - Välj styrmodell, vytitel och typ
I rullgardinslistan Styrmodell väljer du vilken av de styrmodeller som finns upplagda som vyn ska baseras på. Därefter skriver du in vyns namn i textrutan Vytitel. Slutligen väljer du vyns utseende i rullgardinslistan Vytyp. För en beskrivning av de olika vytyperna. Gå vidare till nästa steg genom att klicka på knappen Nästa.

Steg 2 - Välj kolumner
Här väljer du vilka av styrmodellens kolumner som ska vara synliga i vyn. Det går bra att lägga till eller ta bort vykolumner när som helst vid ett senare tillfälle. Till skillnad från kolumnändringar i styrmodeller handlar detta bara om vad som ska vara synligt eller ej i just denna vy.

Gå vidare till nästa steg genom att klicka på knappen Nästa.

Steg 3 - Välj Egenskaper

OBS! Det är viktigt att vara medveten om att de egenskaper som du väljer kommer att visas direkt i vyn. Om du väljer för många egenskaper finns en risk att vyn kommer upplevas som rörig eller att den blir så bred att användarna behöver bläddra i sidled för att se allt innehåll.

Du kan läsa mer om nodegenskaper här.


Ändra en vy

För att ändra en vy klickar du på  Skiftnyckeln till vänster om vyns namn på administrationsfliken Vyer av styrmodeller. Befinner du dig i en vy kan du nå samma inställningar om du klickar på Kugghjulet (Inställningar) uppe till höger. 

Sidan Ändra vy <vyns namn> visas. Sidan innehåller tre huvudkategorier, under vilka du kan göra ändringar: Allmänt, Kolumner synliga i vyn och Avancerade inställningar.

Kopiera en vy

Om du vill ha liknande vy som en av dem du redan har, eller se hur en vy ser ut i en annan vytyp, kan du enkelt kopiera en befintlig vy.
För att kopiera en vy klickar du på ikonen för att kopiera önskad vy. Bekräfta och välj Kopiera vy. Vyn kopieras då direkt.  Ange namnet som kopian ska ha och bekräfta genom att klicka på knappen Kopiera.

Ta bort en vy

För att ta bort en vy klickar du på Skiftnyckeln  till vänster om vyns namn, alternativt på Inställningar uppe till vänster när du är i själva vyn. Sidan Ändra vy <vyns namn> visas. För att ta bort vyn klickar du på knappen Ta bort längst ned på sidan. I rutan som öppnas bekräftas borttagningen genom att klicka OK.

OBS! När en vy tas bort försvinner den ur alla menyer där den förekommer. Alla information, såsom inrapporterade kommentarer och måttdata finns fortfarande kvar i den bakomliggande styrmodellen.

 
 

Flik: Inställningar för att välja in noder

Dessa inställningar används om du byggt upp flera styrmodeller och vill kunna välja in/koppla samma text-/mått-/aktivitetsnoder så att de visas i flera olika styrmodeller på samma gång. Detta kan göras på två olika sätt. Antingen genom att välja in noder i byggläget i en vy eller genom att lägga till en extra Koppling i Ändraläget i en nod.
 

OBS! För att användarna ska kunna se denna möjlighet i byggläget för en vy behöver du även Aktivera möjlighet att välja in noder och styra mellan vilka styrmodeller de olika enhetsgrupperna ska ha rättighet att göra detta. 

 

Inställningar

Allmänt

 • Matcha söktext
  Om du vill begränsa att fritextsökningar enbart ska matcha mot början eller slutet av nodnamnet. Det går bara att fritextsöka efter noder när de väljs in. Ej vid kopplingar på Kopplingsfliken.
   
 • Dölj noder som redan finns i styrmodellen
  Noder som redan är invalda döljs från listan.
   
 • Gör noder som redan finns i styrmodellen ej valbara i listan
  De redan invalda noderna visas som inaktiverade (grå) i träfflistan. Pekar du på en inaktiverad nod visas en tooltip som förklarar att noden redan är invald i styrmodellen.
   
 • Visa nummer (gör nummer sökbart)
  Alla text-/mått-/aktivitetsnoder som skapas i verktyget får ett nummer för att de ska kunna identifieras. Denna inställning gör det möjligt att se detta nummer i ex. måttlistor. Alla mått/aktivieteter i samma konsolideringskedja kopplas ihop med hjälp av detta nummer. Se Nodegenskapen Nummer.
   
 • Visa konsolideringsikon
  Om noden är konsoliderad i styrmodellen som den skapades i visas en konsolideringsikon efter nodnamnet.  för noder som har detta eller en ovanliggande enhet som sin huvudenhet.  för enheter som konsolideras nedåt i organisationen.
   
 • Aktivera möjligheten att inkludera den underliggande konsolideringskedjan
  Ger användarna möjlighet att själva bestämma om de vill inkludera den underliggande konsolideringskedjan eller ej.
   
 • Inkludera den underliggande konsolideringskedjan ska vara vald från början
  Standardinställningen blir att noden ska konsolideras till samma enheter i den kopplade styrmodellen som i dess huvudstyrmodell. Alternativet Inkludera även underliggande konsolideringskedja kommer att vara ifyllt nästa gången en koppling läggs till en eller en nod väljs in.

Nyckelord som ska exkluderas
I listan visas nyckelord och vilken nyckelordsgrupp de tillhör. Du kan med hjälp av denna lista filtrera bort noder som använder sig av utvalda nyckelord. Peka på nyckelordet och klicka på Soptunnan  om du vill ta bort en nyckelordsfiltrering. Avsluta genom att klicka på Spara.