Vyinställningar och nodegenskaper

Vyer och vyinställningar

Lägg till och ändra vyer för att stödja det arbetsflöde som er organisation har behov av.

Tips: Känner du inte igen dig i bilderna? Kanske arbetar du då i vår nya vytyp. Se istället följande artikel: Nya vytypen

Hitta till administrationen

Lägg till eller kopiera en vy

Lägg till en vy

Lägg till genom snabbgenerera 

Kopiera en vy

Vyinställningar - Ändra en vy

1. Allmänna inställningar

2. Inställningar för varje kolumn

3. Avancerade inställningar

Ta bort en vy

Inställningar för att välja in noder

Beskrivning

De arbetsytor där man kan visa och ändra information kallas Vyer. Läs artikeln introduktion till vyer om du vill veta mer om vad en vy är. 

Bilden visar en vy från en verksamhetsplan där det går att lägga till och ändra objekt.

Hitta till administrationen av vyer

För att ändra eller lägga till en vy från administrationen går du till menyn "Vyer av styrmodeller". Vyerna är sorterade i bokstavsordning per styrmodell.

Ändra inställningar för en specifik vy genom att klicka på skiftnyckeln för vyn: 

När du befinner dig i en vy kan du nå samma inställningar om du klickar på kugghjulet till höger i vyn:

Lägg till eller kopiera en vy

Scrolla längst ner på sidan för att lägga till en ny vy. Klicka på knappen "Lägg till" (1) eller "Snabbgenerering" (1) för att skapa en ny vy helt från grunden.
Om du har en befintlig vy som du vill utgå ifrån kan du istället kopiera den (2): 

Du kan också lägga till en vy från styrmodellens administration.

Lägg till vy - standardsätt

Efter att du lagt till en vy kan du ändra egenskaper i vyinställningarna.

Steg 1: Ge vyn ett beskrivande namn (1), välj om du vill basera vyn på en styrmodell eller ett dataset (kommande utveckling - just nu är endast Styrmodell valbart) (2) och vilken styrmodell vyn skall baseras på (3):

Steg 2: Välj vytyp (även kallat visningsläge). De vanligaste är Träd och Tabell med trädstruktur. Du kan ändra vytyp/visningsläge senare. Läs mer här.

Steg 3: Välj vilka av styrmodellens kolumner du vill kunna visa i vyn. Du kan lägga till eller ta bort vykolumner senare:

Steg 4: Välj vilken information du vill visa i vyn genom att lägga till nodegenskaper. "Namn" är invalt som standard, men ingenting annat. Du kan ändra vad som visas senare, och även ändra direkt från vyn. Så länge du inte har lagt till vyn i en meny kommer dina användare inte att kunna se vyn, så du kan arbeta med vyn i lugn och ro. Läs mer om nodegenskaper här.

När du har skapat din vy kommer du till vyn, där du kan fortsätta arbeta med vyns egenskaper. Nodegenskaperna fortsätter du att arbeta med genom pusselbiten samt välja kolumn: 
Du kan också alltid komma åt vyn från administrationen igen, ifall du klickar bort fliken.

Lägg till genom snabbgenerering

Med Snabbgenerering erbjuds ett antal standardvyer som är vanliga att våra kunder använder. Du får då en uppsättning egenskaper på köpet.
Du väljer styrmodell, vilken eller vilka vyer som du vill generera och om du med en gång vill lägga till dessa i en meny. Klicka sedan på skapa. Du kan senare ändra vilka egenskaper vyerna skall ha via vyns olika inställningar.

Lägg till genom att kopiera en befintlig vy

Om du vill ha liknande vy som en av dem du redan har, eller se hur en befintlig vy skulle kunna justeras utan att påverka användarna medan du testar, kan du kopiera en befintlig vy.
Klicka på ikonen för att kopiera önskad vy. Bekräfta och välj Kopiera vy. Ange namnet som kopian ska ha och bekräfta genom att klicka på knappen Kopiera.
Du kan senare ändra vilka egenskaper vyerna skall ha via vyns olika inställningar.

Vyinställningar - ändra vyer

Vyn inställningar består av tre avsnitt: 
1) Allmänna inställningar som gäller hela vyn
2) Inställningar för varje kolumn i vyn 
3) Avancerade inställningar

1. Allmänna inställningar

Det finns många inställningar för vyer. Här går vi kort igenom vad dessa innebär. Många inställningar har gröna frågetecken som förklarar mer. Du kan också alltid prova dig fram. Ta en kopia av en vy och testa att ändra inställningar i denna om du är osäker.

Under Allmänt kan du ange namn, olika beskrivningar och hjälptext för vyn till användarna.


Visningsläget bestämmer strukturen på vyn - läs mer om visningslägen. Olika visningslägen tillgängliggör separata inställningar för dessa. Alla vyinställningar är inte heller tillgängliga för samtliga visningslägen.

Under Kolumner finns olika inställningar beroende på visningstyp, bland annat en inställning gällande mått - kryssa i om du vill att alla måttkolumner automatiskt skall visas i din vy. Den andra inställningen är bra att aktivera om Standardfiltret ger många sökträffar - den gör att en aktiv filtrering av vyn krävs vid visning. 

Inställningarna under Vision gör styrmodellens visionsnod tillgänglig i vyn på olika sätt.

Den inställning som väljs under Period bestämmer från vilken period information visas i vyn. Visa avancerad inställningar för att se vilka inställningar som aktiveras för de olika varianterna. Läs mer här.


Om Rapportering tillåts läggs en ny ikon till i verktyslisten som öppnar en möjlighet att klistra in data från ett kalkylblad, exempelvis Excel. Inline edit gör att användare kan klicka direkt i cellen för att rapportera in värden - läs mer här.


Välj om vyn skall kunna publiceras i Publiceringsinställningar. Läs mer här.

Med inställningen Gruppering gruppera informationen i vyn på olika sätt. En till kolumn till vänster läggs i vissa fall till med grupperingsegenskapen. Gruppering stöds inte av alla visingslägen. Läs mer under de gröna frågetecknen per grupperingsalternativ. Nedan visas en vy som grupperats per enhet. 


Med inställningen för Bild kan du ladda upp en bildfil eller använda er logotype som då visas ovanför rubriken i vyn. Logotypen laddar du upp under Utseende i administrationen.


Välj önskad Sorteringsmetod för vyn enligt beskrivningarna. Läs mer om dessa här

2. Inställningar för varje kolumn

Under kolumninställningar kan du justera nodegenskaperna för just den kolumnen. Du kan också göra följande inställningar: 

Aktivera möjlighet att ändra objekt, navigera till analysvyn samt att öppna uppföljningsfönstret gör så att motsvarande ikon dyker upp i vyn som en tooltip då man pekar på noden. Detta är ett alternativ till att visa dessa ikoner som nodegenskaper. Det ger en renare vy, men kan vara svårare att hitta för användarna:

När du aktiverar möjlighet att lägga till och/eller välja in befintliga objekt, visas ett plustecken i vyn, om övriga villkor för att användaren skall kunna lägga till objekt är uppfyllda, så som behörighet och regler för hur objekt får skapas inom styrmodellen. Se denna artikel för felsökning av detta: Varför får jag inte lägga till en nod i vyn?

Den typade kommentaren bestämmer vilken kommentarstyp som används om användaren öppnar uppföljningsfönstret. Du kan välja planeringskommentar som planeringsversionen är vald. 

3. Avancerade inställningar

I de avancerade inställningarna ställer du in Standardfilter och Filterinställningar - se separat artikel för mer information. 

I Exportinställningar kan du välja stående eller liggande format. 

I Utseend inställninga kan du bland annat styra antal visade decimaler gör måttvärden. 

Kolumninställningar ger en överblick och möjlighet att ställa in egenskaper för samtliga kolumner som visas i vyn.

Ta bort en vy

Ta bort vyn genom att klicka på "Ta bort" och sedan bekräfta borttagningen.
En borttagen vy tar inte bort någon bakomliggande information, som noder, kommentarer eller måttdata, utan bara själva uppsättningen av om hur information visas i just denna vy. Det går dock inte inte att ångra borttagning av en vy, utan då får man bygga upp vyn på nytt.
Vyn försvinner ur samtliga menyer där den visades vid borttagning.
 

Inställningar för att välja in noder

Dessa inställningar används om du byggt upp flera styrmodeller och vill kunna välja in/koppla samma text-/mått-/aktivitetsnoder så att de visas i flera olika styrmodeller på samma gång. Detta kan göras på två olika sätt. Antingen genom att välja in noder i byggläget i en vy eller genom att lägga till en extra Koppling i Ändraläget i en nod.
 

Notera: För att användarna ska kunna se denna möjlighet i byggläget för en vy behöver du även Aktivera möjlighet att välja in noder och styra mellan vilka styrmodeller de olika enhetsgrupperna ska ha rättighet att göra detta. 

 

Inställningar

Allmänt

 • Matcha söktext
  Om du vill begränsa att fritextsökningar enbart ska matcha mot början eller slutet av nodnamnet. Det går bara att fritextsöka efter noder när de väljs in. Ej vid kopplingar på Kopplingsfliken.
   
 • Dölj noder som redan finns i styrmodellen
  Noder som redan är invalda döljs från listan.
   
 • Gör noder som redan finns i styrmodellen ej valbara i listan
  De redan invalda noderna visas som inaktiverade (grå) i träfflistan. Pekar du på en inaktiverad nod visas en tooltip som förklarar att noden redan är invald i styrmodellen.
   
 • Visa nummer (gör nummer sökbart)
  Alla text-/mått-/aktivitetsnoder som skapas i verktyget får ett nummer för att de ska kunna identifieras. Denna inställning gör det möjligt att se detta nummer i ex. måttlistor. Alla mått/aktivieteter i samma konsolideringskedja kopplas ihop med hjälp av detta nummer. Se Nodegenskapen Nummer.
   
 • Visa konsolideringsikon
  Om noden är konsoliderad i styrmodellen som den skapades i visas en konsolideringsikon efter nodnamnet.  för noder som har detta eller en ovanliggande enhet som sin huvudenhet.  för enheter som konsolideras nedåt i organisationen.
   
 • Aktivera möjligheten att inkludera den underliggande konsolideringskedjan
  Ger användarna möjlighet att själva bestämma om de vill inkludera den underliggande konsolideringskedjan eller ej.
   
 • Inkludera den underliggande konsolideringskedjan ska vara vald från början
  Standardinställningen blir att noden ska konsolideras till samma enheter i den kopplade styrmodellen som i dess huvudstyrmodell. Alternativet Inkludera även underliggande konsolideringskedja kommer att vara ifyllt nästa gången en koppling läggs till en eller en nod väljs in.

Nyckelord som ska exkluderas
I listan visas nyckelord och vilken nyckelordsgrupp de tillhör. Du kan med hjälp av denna lista filtrera bort noder som använder sig av utvalda nyckelord. Peka på nyckelordet och klicka på Soptunnan  om du vill ta bort en nyckelordsfiltrering. Avsluta genom att klicka på Spara.